Flera fel bakom olycka på Liseberg

Foto: 18 personer skadades i berg- och dalbaneolyckan på Liseberg. Allt tyder på att ett tekniskt fel ligger bakom olyckan.
NYHETER

Haverikommissionen är nu klar med sin utredning av den stora olyckan i Bergbanan sommaren 2006, då ett tjugotal människor skadades när två vagnar i bergochdalbanan krockade med varandra.

Det var i mitten av juli förra året som olyckan inträffade. En av Bergbanans vagnar släppte och kraschade bakåt, in i vagnen bakom, precis när passagerarna höll på att kliva ur.

– Jag hann resa mig och stod med ena benet ute på perrongen när smällen kom. Jag kastades ur vagnen. Vi hann aldrig uppfatta den andra vagnen komma, sade passageraren Sigbjörn Bentsen till Aftonbladet då.

Kedjan brast

Nu har Statens Haverikommission blivit klar med sin undersökning om vad det var som hände. Och det de kommit fram till är att det var flera fel som orsakade olyckan.

Först och främst gick kedjan som drar upp bergochdalbanans vagnar i första uppförsbacken av. Anledningen till det var att en länk i kedjan brast på grund av att en skruv gått av.

Då skulle de så kallade backspärrarna gripit in. De ska hindra att vagnen rasar ner om kedjan går av. Men det gjorde de inte.

Kraschade in i vagnen bakom

På grund av ett platslager utanpå spärrarna som skulle dämpa bullret så var spärrarna för "hala", de kunde inte stoppa vagnen. Därför kunde den rasa baklänges ner i den vagn som stod kvar på perrongen.

Haverikommissionen konstaterar att Bergbanan kontrollerats regelbundet, men att varken Lisebergs egna kontroller eller de utomstående kontrollanterna upptäckt bristerna.

Haverikommissionen rekommenderar därför Rikspolisstyrelsen att ändra i regelverket för hur kontroller av åkattraktioner på nöjesfält går till.

Fakta: Lisebergbanan