Umeå kan bli årets ungdomskommun

NYHETER

Nominerad för sitt ungdomsarbete

Umeå har blivit nominerad till årets ungdomskommun. I motiveringen nämns arbetet med elevinflytande och kommunens ungdomsombud.

– Vi hade räknat med att bli nominerade eftersom vi vet att vi gör ett bra jobb. I flera år har vi arbetat med att göra ungdomarna delaktiga i samhället. Till exempel får elevrådsstyrelserna vara med på nämndsammanträden varje månad för att framföra sina synpunkter, säger Johan Lindgren, ungdomsombud på kommunen.

Länk till politikerna

Han och ytterligare tre ungdomsombud i Umeå fungerar som en länk mellan ungdomarna och politikerna.

– Vi finns till exempel på communityt Apberget där ungdomar kan ställa frågor till oss. De kanske behöver hjälp med något projekt eller undrar varför något i samhället fungerar som det går, säger Johan Lindgren.

Ungdomsmiljonen

I Umeå kommun finns ett projekt som heter Ungdomsmiljonen vilket innebär att en miljon kronor årligen avsätts till ungdomar.

– En del av pengarna kan ungdomarna själva söka för konserter, konstutställningar, jämställdhetsdagar och så vidare. Ungdomarna kan även vara med och rösta på vilka som ska få bidrag, säger Johan Lindgren.

Förutom Umeå kommun har även Östersund och Kristinehamn nominerats. Vilken kommun som får utmärkelsen offentliggörs den 5 december på Ungdomsstyrelsens rikskonferens i Stockholm.

– Om vi vinner hoppas vi kunna hjälpa andra kommuner med ungdomsarbetet, sägerJohan Lindgren.