Politiker mörkade om sparbeslut

NYHETER

Musikveckan läggs i malpåse nästa år

1 av 4 | Foto: Stjärnor Flera namnkunniga artister har framträtt vid Östhammars musikvecka, bland annat Laleh.

Det blir ingen musikvecka i Östhammar nästa sommar.

Och kulturnämnden mörkade för lokala medier att beslutet skulle tas.

– Jag förstår egentligen inte varför föredragningslistorna ska skickas ut till medierna, säger nämndens ordförande Ingegerd Bergwall (m).

Inför nästa år måste kulturnämnden i Östhammars kommun spara 438 000 kronor. För att klara det väljer nämnden bland annat att ställa in musikveckan nästa år.

Östhammars musikvecka har arrangerats i början av juli i cirka 30 års tid. Den har lockat storheter som Ulf Lundell, Jerry Williams, Rickard Wolff och Laleh. Men på senare år arrangemanget vuxit i kostnad och ansträngning.

Befarade folkstorm

När kulturnämnden skulle diskutera sparåtgärder för ett par veckor sedan fanns ett sparförslag som innebar att musikveckan las i malpåse nästa år. Men förslaget skickades inte med när föredragningslistan gick ut till lokala medier inför mötet. I föredragningslistan framgick endast att förslag till verksamhetsplan skulle diskuteras.

Orsaken till att sparförslaget inte skickades ut var att politikerna befarade en folkstorm.

– Jag tycker inte att man ska gå ut med information där man inte vet hur nämnden ska fatta beslut. Det var bara ett förslag och man vet hur alla medier slår upp förslag som om det är sanning, säger Ingegerd Bergwall.

Men sätter ni inte demokratin ur spel när människor förlorar möjlighet att påverka ett beslut?

– Tvärtom. Det här är representativ demokrati. Vi som är folkvalda har mandat att fatta beslut i frågor, säger Ingegerd Bergwall.

Är det inte en del av demokratin att folk har möjlighet att göra en opinion hörd före ett beslut?

– Jag väljer att inte svara på den frågan, säger Ingegerd Bergwall.

”Ska det vara så svårt att förstå”

Kommer ni att sluta skicka ut föredragningslistorna till lokala media?

– Jag förstår egentligen inte varför vi ska skicka ut dem, det har jag aldrig förstått. Men nu är det något slags praxis, säger Ingegerd Bergwall.

– Ska det vara så svårt att förstå? Det ger journalisten möjlighet att se vilka frågor som är aktuella och medborgarna får en möjlighet till tidig insyn i beslutsprocessen, säger Carl Gustaf Spangenberg, rättshistoriker vid Uppsala universitet.

Han menar att varje försök att försöka begränsa medborgarnas möjlighet att påverka beslut är dåligt.

”Kan inte lova”

– Vi har ett liknande fall i Uppsala, där miljö- och hälsoskyddsnämnden har bestämt sig för att ha en restriktiv hållning för att undvika offentlighet. Man resonerar så att innan belsut är taget vill man inte skapa oro. Men vilket handlingsutrymme har man efter att beslutet är fattat? Det är oerhört begränsat, säger han.

Något eller några musikevenemang kommer dock att arrangeras av Östhammars kommun nästa år. När det blir och i vilken form är ännu inte bestämt.