Borättspriserna har börjat falla

NYHETER

Villapriserna fortsätter att stiga försiktigt.

Men bostadsrätterna har vänt nedåt, både i riket som helhet och i storstäderna.

I Storgöteborg har villapriserna stigit med 7 procent och borättspriserna med 17 procent.

Bostadspriserna har stigit kraftigt under det senaste året och på villamarknaden stiger priserna fortfarande, om än försiktigt, enligt de nya siffrorna från Mäklarstatistik, ett samarbete mellan Mäklarsamfundet, Svensk Fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån.

Men borättspriserna har under den senaste månaden börjat vända nedåt. Det statistiska underlaget för enskilda månader är visserligen bräckligt men snittpriset för en bostadsrätt i centrala Stockholm har fallit med en dryg tusenlapp per kvadratmeter, till 55424 kronor. Nedgången är ungefär lika stor i centrala Göteborg medan nedgången i centrala Malmö är marginell.

”Vänteläge”

Även i riket som helhet har borättspriserna under den senaste månaden fallit med några hundralappar per kvadratmeter. Villapriserna har dock fortsatt öka i de flesta områden men i ganska stillsam takt.

– Det är lite vänteläge på marknaden nu. Köparna avvaktar och säljarna räknar, kan man säga. Vi kommer nog att ha en period av osäkerhet framåt. Det är svårt för det enskilda hushållet att räkna både på den nya fastighetsskatten och vart räntan ska ta vägen, säger Peeter Pütsep, vd för Svensk Fastighetsförmedling.

Dyrare fritidshus

Om man i stället räknar på prisutvecklingen under det senaste året är det däremot stora prisökningar över hela linjen. Villapriserna har stigit med 13 procent och bostadsrättspriserna med 17 procent.

Villapriserna har stigit mest i Stockholmsområdet, upp 21 procent det senaste året. I Storgöteborg och Stormalmö har priserna stigit med 7 respektive 10 procent. Även när det gäller bostadsrätter har priserna stigit mest i Stockholmsregionen där priserna har ökat med 22 procent. I Stormalmö är ökningen 21 procent och i Storgöteborg 17 procent.

Priserna på fritidshus har stigit med 16 procent i landet de senaste tolv månaderna. Siffrorna bygger på försäljningsstatistik från cirka 30000 affärer.

Minskad osäkerhet

Av hushållen tror 56 procent att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året. I september var den siffran 50 procent, enligt SEB:s boprisindikator.

Bara 20 procent spår fallande priser mot 24 procent i augusti.

SEB:s boprisindikator, som är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 36 i septembermätningen, en uppgång med 10 enheter sedan förra månaden.

”Bättre börsklimat i kombination med en minskad osäkerhet kring fastighetsskatten sedan regeringen presenterat sitt slutgiltiga förslag i budgeten, är sannolikt de främsta förklaringarna till att boprisindikatorn studsat tillbaka något efter det kraftiga fallet i augusti”, skriver Elisabet Kopelman, räntestrateg på SEB i en kommentar.

Enligt SEB är det nu färre som tänker binda räntorna på sina bostadslån. Fem procent av de hushåll som har rörlig ränta på hela eller delar av sina lån svarar att de tänker binda dem inom den kommande tremånadersperioden. Det är fem procentenheter färre än månaden före.

Sten Gustafsson/TT