Novaja Gazeta: Giftig vodka sprids över Ryssland

NYHETER

Tusentals människor har insjuknat

Det är som om det härjade en epidemi av alkoholförgiftningar i Ryssland. Enligt den officiella statistiken har fram till i lördags närmare 5 000 personer i 15 regioner förgiftats av alkohol. Det är första gången i modern tid som en så omfattande massförgiftning har haft en så geografisk spridning under en så kort tidsrymd. Största delen av de drabbade är enligt läkares utsago hemlösa och gravt alkoholiserade personer, men bland dem finns också vanliga byggjobbare, ingenjörer och lärare.

Myndigheterna gör än så länge gällande att förgiftningarna i de olika regionerna inte har något samband och att de drabbade har förgiftats genom förtäring av industrisprit och diverse hushållskemikalier.

Och visst är det sant att många förgiftningar sker på det sättet. Det är till och med snarare regel än undantag att industrisprit och andra hälsovådliga berusningsmedel orsakar trettio till fyrtio tusen dödsfall om året i Ryssland. Men den senaste »epidemin« skiljer sig på ett markant vis från dessa fall. Från Volgograds län till Burjatiska republiken och från Pskov till Belgorod har alla de drabbade samma symptom och samma diagnos – toxisk hepatit.

De som har druckit av den ännu inte fastställda substansen har först efter några dagar, hamnat på sjukhus med tydliga tecken på gulsot: gulaktig ansiktsfärg, klåda, värk i området kring levern och hög feber.

Vad är det sjukdom? Toxisk hepatit uppstår när man får i sig kemiska föreningar som klorid, kol, arsenik, bensol. Symptomen är följande: under de första tre timmarna kan man få huvudvärk och känna sig allmänt trött och krasslig, men ibland även överdriven upphetsning. Vid svåra fall medvetslöshet, illamående, upprepade kräkningar och diarréer och krampliknande magsmärtor.

På andra till tredje dygnet drabbas man som regel av förstorad lever, ångest, kolik, gulsot. Därefter beter sig sjukdomen som en influensa med krasslighet, frossa, hög feber och värk i kroppen och sedan gastrointestinala besvär. Någonstans mellan den tredje och den sjunde dagen påverkas njurarna.

Vi vände oss till experter vid Akademin för kemiska stridsmedel, som ber att få vara anonyma, och de berättade följande:

Förgiftning av levern

– Toxisk hepatit orsakas endast av gifter, det är en slags förgiftning av levern. Det första man kommer att tänka på är koltetraklorid. Sprit av dålig kvalité kan innehålla aldehyder. Men den typen av giftiga substanser ger som mest andra gradens förgiftningssymptom; det rör sig alltså inte om den allvarligaste typen av förgiftning. Det vi nu har sett ute i regionerna är en mycket allvarligare förgiftning.

På nyheterna gick det ut information om att den industrisprit som har orsakat förgiftningarna var förstklassig sprit toppad med polyhexametylen hydroklorid. Vad är det för substans?

– Det är ett desinfektionsmedel, som innehåller ungefär 25 procent alkohol, en polymer som klassas som mindre farlig. De drabbade har ju allvarliga leverskador som knappast kan ha orsakats av den sortens antiseptiska medel. Förstklassig sprit tillverkas av vete och är av toppklass, den innehåller inte polyhexametylen hydroklorid, som i sig är en hård substans och löses upp dåligt i sprit. Inom den hushållskemiska produktionen, liksom i framställning av desinfektionsmedel används isopropylalkohol. Den är alltid färgad. Etanol, och då i synnerhet förstklassig sådan, används över huvud taget inte vid produktion av hushållskemiska produkter. Att de drabbade skulle ha förgiftats av metanol är inte heller särskilt troligt, därför att intag av metanol först leder till blindhet och sedan till döden. I de aktuella förgiftningsfallen har inget sådant förekommit. Det anmärkningsvärda är antalet förgiftade, och hur de är spridda över landet. Det här handlar inte om några enstaka förgiftningar. Mest troligt är att produkten har sålts över disk i butiker. Mest troligt är att det har rört sig om billig vodka, eller möjligen sprit, i stort sett restprodukten, och som sådan är den ytterst farlig att förtära.

Över hela Ryssland

Vår källa bekräftar dessa uppgifter. Han blev förgiftad av alkohol som han inhandlat i butiker i Vladimirskaja oblast, och det var just vodka, vin och portvin han köpte. Så det går inte att tillskriva hembränningsapparaten i garaget varenda fall av förgiftning.

Så vad har vi att gå på så här långt?

Resultatet blir att orsaken till den här massförgiftningen måste vara ett enormt stort parti av sprit, som på något oförklarligt vis hamnat i princip över hela Ryssland.

Åklagarmyndigheten har emellertid väckt åtminstone sjutton åtal i varje region. Men mot vem? Mot oidentifierade personer, i vars garage tillverkningen ägde rum, mot dem som sålde spriten på olika platser. De som organiserade tillverkningen av detta spritbaserade gift har inte hittats. Till stor del beror det på att versionen om en enda källa till den giftiga spriten inte har fått något officiellt stöd.

Statligt monopol

Ordföranden för federationsrådet – Sergej Mironov tillkännagav på fredagen, att han ansåg ett införande av statligt monopol på alkoholhaltiga drycker som den enda fungerande metoden för att lösa krisen. Vidare sade han att statsmonopolet kan rädda tusentals, kanske tiotusentals ryssländares liv. Allt annat är enligt hans mening "halvmesyrer", inkapabla att skydda medborgarna mot alkoholförgiftning.

Man åberopade till och med Inrikesdepartementets rapporter som behandlar den årliga dödligheten till följd av produktionen av "dålig alkohol". Det bör tilläggas att majoriteten av senatorerna var ense med Mironov och att man sedan länge haft lagförslaget klart och bara väntat på att få triumfera. Då undrar man bara en sak: Är detta ett försök att rädda folk från att bli förgiftade av "dålig sprit", eller är det en bekväm förevändning för att nationalisera en hel näringsgren under förtäckta former?

Väcker tvivel

Det är oroväckande att den här "förevändningen" dök upp så lägligt. Det väcker ännu fler tvivel. Alla dessa fall av förgiftningar i vitt skilda delar av landet, som har orsakat en sjukdom som ändå måste betraktas som sällsynt och som dessutom är praktiskt taget obotlig, vare sig det är en förgiftning orsakad av underjordisk alkoholtillverkning eller sprit som lagligen har sålts över disk i butikerna så kom idén om det statliga monopolet väldig lägligt upp på dagordningen. Allt detta sammantaget gör att man inte kan bortse från alternativet att en avsiktlig diversion kan ligga bakom. Det är ännu för tidigt att fråga sig vem som skulle ha kunnat planera och genomföra den. Men en sak är i alla fall klar: rättsbevarande myndigheter måste ta detta i noggrant beaktande.

Julia Martovalieva , översättning: Lina Björkegren

ARTIKELN HANDLAR OM

Ryssland