KD satsar på äldre och vård

avTT

Publicerad:
Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush Thor.

Vård och omsorg för äldre är fokus i Kristdemokraternas vårmotion.

Partiet föreslår ett paket för nära vård som ska ge alla äldre rätt till vård i hemmet.

– Detta är den stora nyheten i motionen, säger partiledaren Ebba Busch Thor.

Den handlar om att kommunala vårdteam ska kunna ge vård i hemmet. Teamen ska bestå av undersköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och demenssköterskor.

– I dag har regeringen inget förslag på det vårdkaos många äldre drabbas av, säger Busch Thor.

Obligatoriska äldresamtal

KD vill avsätta 6,2 miljarder per år för att äldre ska få tillgång till hemsjukvård. Av de miljarderna växlas 3,5 miljarder kronor i statsbidrag som i dag går till landsting i stället till kommunerna.

Ett annat KD-förslag är att det ska vara obligatorisk för kommunerna att söka upp äldre i hemmet och ha ett samtal om deras sociala situation. I samtalen ska kommunerna informera om vad de kan erbjuda i form av sociala aktiviteter.

– Många äldre drabbas av stor ensamhet, säger Busch Thor.

KD vill avsätta 160 miljoner kronor per år på sådana äldresamtal.

Fler läkare

I vårmotionen satsas också pengar på 800 fler läkare i primärvården och på fler utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor. Staten föreslås få ansvar för att ta få fram fler allmänläkare. Läkare föreslås också få lättare att öppna egna mottagningar.

På rättsområdet upprepar KD förslaget om två olika sorters poliser. I stället för att kommunerna ska finansiera egna väktare med tvåveckorsutbildning, vill KD ha en ettårig polisutbildning. Totalt vill KD ha 10 000 fler poliser till 2025, varav hälften ska vara poliser med den kortare utbildningen. Kommunerna ska kunna finansiera de poliserna.

Förutom fler poliser vill KD även bygga ut hela rättskedjan. Partiet föreslår nya tingsrätter på fem orter i Sverige samt en ny hovrätt i Karlstad och en kammarrätt i Malmö.

Tullverket föreslås också få förstärkningar på 150, 300 respektive 500 miljoner kronor de kommande tre åren. KD vill att Tullverkets befogenheter ökar så att man får rätt att kontrolla stöldgods och hälerigods. Tullverket föreslås också få rätt att frihetsberöva misstänkta och agera polisiärt.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM