56 gruppvåldtäkter sedan 2012

Vi har granskat 58 lagakraftvunna gruppvåldtäktsdomar mellan 1 juli 2012 och 31 december 2017, som gäller 56 gruppvåldtäkter.

Här finns bland annat information om varje händelse: var den inträffade, omständigheterna kring övergreppet, gärningsmännens och offrens ålder, vilka straff förövarna fick.