Synpunkter på kolumn i Aftonbladet

NYHETER

I en kolumn har Aftonbladets kolumnist Oisín Cantwell kritiserat regeringen för att ha gett två Sverigebaserade narkotikabekämpande organisationer bidrag. De två organisationerna - World Federation against drugs (WFAD) och European Cities Against drugs (ECAD) har hört av sig till Aftonbladet med synpunkter på kolumnen. Här följer organisationernas brev – och Cantwells replik.

På Aftonbladets hemsida har idag publicerats en kolumn av Oisín Cantwell där en rad felaktiva påstående görs om World Federation Against Drugs, WFAD och European Cities Against Drugs, ECAD.

Det är en väldigt tråkig ton i krönikan och den är full av osakligheter och insinuationer men det vi ser som mest allvarligt är att den innehåller uppenbara felaktigheter. Dessa vill vi härmed påpeka för er och hoppas att ni snarast överväger att korrigera de felaktigheter som ni publicerat.

1. WFAD består av cirka 140 medlemsorganisationer från hela världen, de flesta av dessa är så kallade Non-Governmental Organizations det vill säga de är icke-statliga organisationer. Därmed är de inte ansvariga för den politik som staterna för oavsett om de verkar i en demokrati eller icke. Att göra kopplingen att stöd till dessa organisationer är ett stöd till diktatoriska regeringar är en skymf mot hela tanken om ett fristående civilsamhälle.

2. WFAD tar inte ställning mot metadonbehandling och detta har inte varit uppe på diskussion under de kongresser som WFAD har haft. Kongressen är WFADs högsta beslutande organ där medlemsorganisationerna väljer styrelsen (som enligt vår konstitution består av representanter från varje världsdel) och även beslutar om inriktningen för WFAD.

3. WFAD tar inte heller ställning mot sprututbytet, det har inte förekommet några protester i ”högan sky” mot sprutbyten från WFADs sida.

4.  Inte heller ECAD tar ställning mot vare sig metadon eller sprututbyte. Tvärtom förekommer bådadera i flera av våra medlemsstäder.

Vid sidan av dessa uppenbara felaktigheter finns väldigt mycket att bemöta i form av guilt by association och insinuationer av olika slag. Avslutningsvis vill vi understryka att det är helt okej att ha olika åsikter om narkotikapolitiska frågor. Både WFAD och ECAD debatterar gärna narkotikapolitiska frågor och redogör för vad vi tycker och tänker men vi vänder oss starkt emot att ni publicerar felaktiga påståenden om vad vi står för. Krönikor som dessa bidrar till att förgifta debattklimatet i denna viktiga men ack så infekterade fråga.

Erik Leijonmarck, generalsekreterare, ECAD

Linda Nilsson, generalsekreterare, WFAD

Oisín Cantwells replik:

1. Jag hävdar inte att ett stöd till dessa organisationer är ett stöd till diktatoriska regeringar. WFAD har dock inga problem med att samarbeta med organisationer från Ryssland och vissa diktaturer som stödjer sina respektive länders inhumana drogpolitik.   

2. I artikeln skriver jag om den första WFAD-konferensen 2008, innan federationen bildades, även om jag inte nämner årtalet. I deklarationen från det mötet märks organisationens inställning tydligt, även om man inte formellt tar ställning mot metadonbehandling. Det tas dock ställning mot "harm reduction", ett begrepp  som metadonbehandling ingår i.
3. WFAD är Riksförbundet narkotikafritt samhälle internationella nätverk, och RNS negativa inställning till sprutbyte är väl känd, genom otaliga inlägg av ordförande Per Johansson.
4. Jag påstår inte att ECAD tar ställning mot metadon eller sprutytbyte.  Organisationen gjorde sig dock av med en chef som var tydligt emot efter att Stockholms stad idkat påtryckningar. ECAD:s nyligen avgångne ordförande är för övrigt stark sprutbytesmotståndare och metadonkritiker. Noterbart är att ECAD har ett nära samarbete med bland andra ryska organisationer som helt ställer upp på sitt lands inhumana drogpolitik.

ARTIKELN HANDLAR OM