Wolfgang Hansson

Därför kommer majoriteten av alla flyktingar till bara två länder

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Vissa länder försöker aktivt avskräcka flyktingar från att resa dit

Vem kan klandra flyktingar från att resa till länder där chansen att få stanna är störst?

Det är därför Tyskland och Sverige ensamma tar emot två av tre flyktingar i Europa.

Många länder arbetar aktivt för att avskräcka flyktingar från att komma.

Så ser europeisk solidaritet modell 2015 ut.

Vädjanden och krav om att fördela bördan hörs från alltfler men den stora majoriteten EU-länder duckar. De har inga planer på att göra mer i det akuta nödläge som hela tiden förvärras och redan är det värsta sedan andra världskriget.

EU:s gränsmyndighet Frontex rapporterar för tredje månaden i rad om rekord i flyktingströmmen till Europa. Under juli månad kom 107 500 flyktingar till EU:s gränser.

Under första halvåret har 340 000 flyktingar anlänt. Det ska jämföras med de 280 000 som kom under hela fjolåret.

Tyskland rapporterar en dramatisk ökning som pekar mot närmare 800 000 flyktingar innan året är slut. Många är genuina flyktingar men till Tyskland kommer även många från Albanien, Kosovo och Montenegro med nästan inga chanser att få stanna.

Sverige tar emot uppåt 100 000 men räknat i förhållande till folkmängden tar vi emot överlägset flest flyktingar.

Inför ett sådant krisläge kunde man förmoda att EU:s länder skulle kavla upp skjortärmarna och försöka lösa krisen tillsammans.

Försöker smita undan

Istället är den dominerade känslan att de flesta EU-länder försöker smita undan. Ofta pressade av främlingsfientliga folkopinioner på hemmaplan. De har inget emot att två länder ensamma tar emot majoriteten av alla flyktingar.

EU-kommissionen har efter hårda påtryckningar lyckats på merparten av EU:s länder att dela på drygt 40 000 flyktingar under två år. Men det är en droppe i havet sett till den totala flyktingströmmen. Även här är Tyskland och Sverige bäst i klassen.

Tvärtom tycker många av de länder som tar emot minst flyktingar att de redan släpper in alldeles för många.

Den danska regeringen tänker dra igång en annonskampanj riktade till flyktingar där man berättar om kraftiga sänkningar av de bidrag flyktingar får jämfört med tidigare när de kommer till Danmark.

Ungern bygger ett 175 kilometer långt taggtrådsstängsel för att rent fysiska hindra flyktingar från att nå landet.

Storbritannien tänker inför nya tuffa lagar som gör det olagligt att hyra ut bostäder till papperslösa. De får inte ta körkort eller öppna bankonton.

Flyktingar uppkopplade

Italien och Grekland låter ett stort antal flyktingar resa vidare utan att ta deras fingeravtryck. Ett brott mot Dublinkonventionen. Det gör att flyktingarna själva kan välja var de vill söka asyl.

Alla dessa åtgärder - listan kan göras mycket längre - syftar till en enda sak. Att övertyga flyktingar om att välja något annat land. Att vältra över bördan på någon annan.

I dagens värld är även flyktingarna uppkopplade. De googlar på sina mobiler och ringer släktingar. Förändringar i ett lands flyktingpolitik blir snart allmänt kända.

De flesta syrier vet att de får permanenta uppehållstillstånd om de kommer till Sverige. Även Tyskland generösa inställning är väl känd.

Eftersom dessa båda länder dessutom allmänt välmående är det självklart att majoriteten av de som flyr krig och fattigdom väljer att komma hit.

När vi nu ser en ny våg att ensamkommande flyktingbarn komma till Europa väljer många givetvis att komma till Sverige och Tyskland där de vet att chansen att få ta hit några av sina anhöriga är som störst. Det är ju själva vitsen när en familj skickar iväg ett ensamt barn.

200 hatbrott

Medan en stor grupp länder smiter undan vill Sverige och Tyskland gärna framstå som humana och duktiga och undviker att använda sig av negativ signalpolitik. Vilket ytterligare förstärker snedvridningen av mottagandet.

I längden är det en ohållbar situation som riskerar att explodera i främlingsfientlighet. I Sverige slår Sverigedemokraterna hela tiden nya rekord i opinionsmätningarna. I Tyskland har det inträffat 200 hatbrott riktade mot flyktingar sedan årsskiftet, framförallt i de östra delarna.

Börjar inte EU dela på flyktingbördan riskerar det att bli mycket värre.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN