Så tror svenska folket att 2016 kommer att bli

NYHETER

Struligt politiskt år och flyktingsituationen får många svenskar att se 2015 som ett dåligt år för Sverige.

Men de unga tror på det nya året, enligt en undersökning från Aftonbladet/Inizio.

– De yngre tycker att vi lämnar något dåligt bakom oss och tror på framtiden, säger analyschef Karin Nelsson.

Enligt svenska folket kommer 2015 att gå till historien som ett mycket dåligt år. Det visar en undersökning från Inzio/Aftonbladet.

På frågan ”Tycker du att 2015 var ett bra eller dåligt år för Sverige?" svarade hela 47 procent av de tillfrågade ganska eller mycket dåligt.

31 procent svarade att de tyckte att varit bra eller ganska bra.

Av de som säger sig ha röstat på SD svarar hela 60 procent att året varit dåligt.

– Det är intressant att det skiljer sig mellan män och kvinnor. Männen tycker att det varit mycket sämre än kvinnorna, säger Karin Nelsson, analyschef på Inizio.

”Politikerna har kastat skit”

Bland kommentarerna till svaret lyfter de tillfrågade att det tycker att politikerna har skött sig dåligt och flyktingsituationen som de främsta orsakerna.

– Inget vettigt har hänt. Politiker som bråkar och kastar skit på varann, men gör inte det som är rätt för Sverige förrän i sista minuten. Fungerar helt och hållet populistiskt. Pinsam regering, tycker en svarande.

– Vi fick dra ett tungt lass i flyktingmottagandet och blev till slut tvungna att ta till åtgärder som egentligen inte är förenliga med traditionen av Sverige som ett öppet land, skriver en annan.

Positiva krafter

Men andra tycker att just dessa händelser har lett till något positivt.

– Det är ju bara att jämföra med till exempel Syrien eller något annat krigshärjat land. Jag konstaterar att det gick riktigt bra för Sverige i det stora hela. Det finns många positiva människor i Sverige som vill göra något bra, skriver en av de tillfrågade.

En annan lyfter hur många av svenskarna engagerat sig i flyktingmottagandet.

– De humanitära krafterna har fått visa sig starka under flyktingkrisen och blivit en motpart mot rasism, svarar en person.

Unga mer positiva

Hur ser då svenska folket på det som komma skall?

– Det är fler som tror att det blir bättre, framför allt de yngre. Det kanske ligger i sakens natur att yngre personer har en syn att allting är möjligt, säger Karin Nelsson.

Fyrtio procent av de svarande som är yngre än 29 tror att det blir bättre under 2016.

Mest negativa är män och de som röstar på SD, enligt undersökningen. 31 procent av männen och 53 procent av SD–anhängarna tror att kommande året blir sämre.

– Dessutom är det var tredje svensk som tror att det kommer att bli samma, varken bättre eller sämre, säger Karin Nelsson.

– De tror inte att de utmaningar som drabbat oss under året är lösta i en handvändning.