Homosexualitet alltjämt olagligt i 70 länder

Av:  Fanny Hedenmo/TT

Under de senaste två åren har homosexualitet avkriminaliserats i Angola, Indien och Trinidad och Tobago. Men fortfarande är sex mellan människor av samma kön olagligt i 70 länder – och i elva av dessa kan det bestraffas med döden, enligt en ny rapport.

Framsteg görs i den världsomfattande kampen för homosexuellas rättigheter, men det går "långsammare än vi hoppats på", skriver Ilga, en global paraplyorganisation för runt 1 500 hbtq-organisationer, i rapporten Statligt sanktionerad homofobi.

Frivilligt sex mellan vuxna män är i dag olagligt i 70 länder, enligt Ilga. I 44 av dessa kriminaliserar lagen uttryckligen också samkönat sex mellan kvinnor. Det är en minskning, om än marginell, från 2017, då siffrorna var 72 respektive 45 länder.

Parallellt med de globala framstegen kommer dock bakslag, konstaterar rapportens författare Lucas Ramón Mendos: 2017 införde Chad en ny lag som bestraffar homosexualitet med upp till 20 års fängelse.

I sex länder, eller delar av dem, är dödsstraff en möjlig påföljd för "brottet" homosexualitet. De är Jemen, Iran, Nigeria, Saudiarabien, Somalia och Sudan. I ytterligare fem länder – Afghanistan, Förenade arabemiraten, Mauretanien, Pakistan och Qatar – är dödsstraff inskrivet i straffbalken som ett möjligt straff för homosexualitet, men används som regel inte.

Samkönat sex mellan vuxna är lagligt i 123 länder.

Publisert:

LÄS VIDARE