Så sprids en skogsbrand

En enda gnista kan utlösa ett inferno.

Grafik: Så här sprids skogsbränder

Skräckscenariot – då sprider elden sig dubbelt så snabbt