Bilderna som visar säkerhetsluckan bakom sabotaget mot jättemasten

Attacken mot tv-masten i Borås identifierade en allvarlig säkerhetslucka i den svenska krisberedskapen.

Nu har Teracom kallat in vakter för att bevaka de 53 kvarvarande storstationerna i landet.

På unika bilder kan Aftonbladet nu visa hur gärningsmännen av allt att döma fällt masten genom att skruva upp bultar i betongfundament.

Den 300 meter höga masten öster om Borås kollapsade plötsligt under söndagskvällen.

På måndagseftermiddagen gick kriminalpolisen i Borås ut och sa med tvärsäkerhet:

– Vi är hundra procent säkra på att det handlar om sabotage, sa förundersökningsledaren Jan Johansson till Aftonbladet.

På tisdagen uppger polisen att man fått in flera tips som man arbetar med. Under dagen kommer man att knacka dörr i området runt masten och samtidigt väntar man på analysresultat från den tekniska undersökning som avslutades under måndagskvällen.

Ännu finns ingen misstänkt för brottet, skriver polisen på sin hemsida.

”Ökad bevakning”

Driften av storstationerna – som är skyddsobjekt – sköts av statliga bolaget Teracom som i går beslutade att skärpa bevakningen av de 53 kvarvarande högmasterna i landet.

– Vi har ökat bevakningen på våra storstationer, säger kommunikationsdirektören Åsa Ragnar.

Bolaget överraskades av dådet och någon hotbild säger Åsa Ragnar att det inte har funnits över huvud taget.

Men bilder från platsen visar att gärningsmännen kunnat utnyttja en tidigare vidöppen säkerhetslucka.

”Var ett väldigt tryck”

På bilderna syns hur någon helt enkelt skruvat loss de muttrar som fäster mastens stålvajrar till betongfundament i skogen som omger masten.

Mannen som tagit bilderna uppger att han fotograferade betongfundamenten och den kringliggande miljön på måndagseftermiddagen. Han säger att han inte brutit någon avspärrning för att ta sig till platsen.

– Vi ville se det med egna ögon och möttes av avspärrningar på mastens framsida dit infartsvägen leder. Då åkte vi till motorvägen, 40:an, och promenerade genom skogen. Och när vi nådde masten från baksidan mötte vi konstigt nog inga avspärrningar alls, säger han.

Han uppger att masten före sabotaget stagades upp av totalt sex vajerset – på två olika höjder.

– De har bara gett sig på bultarna som hör till de tre översta vajerseten och det har nog varit ett väldigt tryck på de sista bultarna innan allt brakade loss och masten till slut gick av på mitten. Man kan se hur bultarna är böjda.

Systematiskt utfört

Fotografen är insatt i verkstadsteknik och gör bedömningen att det utförts av proffs.

– Allt var systematiskt avskruvat och infettat. Det måste ha krävts rejäla verktyg för det var många stora bult och det har suttit åt ordentligt.

Att vittnen har beskrivit hur en ljusbåge synts från platsen i samband med att masten kollapsade vid 22.30 på söndagskvällen tror mannen har att göra med att masten fallit över högspänningsledningarna som löper genom skogen.

– Jag såg inga rester av något explosivt men det har säkert varit en jäkla smäll när den brakade ihop genom skogen över kraftledningarna, säger han.

Arbetar utifrån flera spår

För närvarande har polisen inga misstänkta gärningsmän. Men som Aftonbladet rapporterade om i går arbetar polisen utifrån tre scenarion som alla går ut på att det är flera gärningsmän involverade: att det skulle vara fråga om ett avancerat pojkstreck, någon form av rättshaverister eller ett internationellt spår.

Det internationella spåret uppger förundersökningsledaren Jan Johansson är kopplat till mastens betydelse inom det svenska totalförsvaret.

– Det skulle kunna vara något internationellt, att de vill pröva vad som händer om man slår ut en sådan här mast, sa han till Aftonbladet i går.

Stormasten i fråga ombesörjer tv- och radioutsändningar vilket har betydelse för utsändning av VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Och i går kväll var utsändningarna fortfarande inte helt återställda. Samtidigt fanns också en Rakel-sändare i masten som används till krypterad samband inom polis, räddningstjänst och ambulansverksamhet.

Så förstördes masten

Här klättrar de i den 320 m höga förbjudna masten

Polisens arbetar utifrån tre olika scenarion

Den 332 meter höga Häglaredsmasten är en så kallad stormast, också kallad högmast, som ska förse Borås och Sjuhäradstrakten med radio- och tv-sändningar. Dessutom finns en Rakel-sändare i masten för polisens och räddningstjänstens krypterade radiokommunikation.

Polisen arbetar utifrån tre scenarion som alla går ut på att det är flera gärningsmän involverade: att det skulle vara fråga om ett avancerat pojkstreck, någon form av rättshaverister eller ett internationellt spår.

Det internationella spåret uppger förundersökningsledaren Jan Johansson är kopplat till mastens betydelse inom det svenska totalförsvaret.

– Det skulle kunna vara något internationellt, att de vill pröva vad som händer om man slår ut en sådan här mast, sa han till Aftonbladet i går.

Under gårdagen gjordes teknisk undersökning på platsen och polisen uppger att flera fynd säkrats.

Enligt polisen kontaktades Säkerhetspolisen och Försvarsmakten omgående efter att man fick information om det förstörda skyddsobjektet. Också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Post- och telestyrelsen har kopplats in.

Publisert: