Misstänkt ryskt spionage i norra Sverige – varje vecka

1 av 3
NYHETER

Ryssland misstänks ha spionerat i norra Sverige och även sökt upp enskilda soldater.

Efter flera rapporter uppmanar Försvarsmakten nu sina anställda att vara extra vaksamma.

– Vi kan konstatera att antalet inrapporterade säkerhetsincidenter har ökat de senaste åren, säger Jesper Tengroth, pressekreterare på Försvarsmakten.

Främst handlar det om misstänkt spionage vid militära skyddsobjekt och vid militärövningar.

– Varje vecka får jag rapporter om både större och mindre spionverksamhet, säger Mikael Frisell, chef vid Militärregion nord, till SVT Nyheter.

Enligt honom har även uppsökande verksamhet förekommit. Enskilda soldater har fått inviter via sociala medier eller vid fysiska kontakter.

Mikael Frisell ger exempel på händelser: ett fordon med antenner har synts i anslutning till verksamhet som Försvarsmakten bedrivit, officiella besök av officerare, en individ med utländsk legitimation som var på ett felaktigt ställe samt ett ryskt flygplan som deltog i ett EU-projekt och blev kvar utan tillstånd på flygplatsen i Kiruna.

Hotade Natoofficer

Ryssar uppges ha hotat en Natoofficer vid ett krogbesök i Luleå i samband med en Natoövning.

– Allt syftar nog till att påverka vår verksamhet och våra individer och man gör det både öppet och dolt. Det handlar nog om att visa att vi är här och vi ser och vet vad ni gör, säger Mikael Frisell till SVT Nyheter.

Nu uppmanar Försvarsmakten sina anställda att vara extra vaksamma mot misstänkt ryskt spionage.

– Det har vi alltid gjort i alla år. Men det vi kan konstatera är att antalet inrapporterade säkerhetsincidenter har ökat de senaste åren. Vi vet också att det förekommer kontaktförsök, rekognosering och att det funnits obehöriga individer inne vid skyddsobjekt, säger Jesper Tengroth, pressekreterare på Försvarsmakten.

Under hur många år ökningen av inrapporterade händelser pågått är oklart.

Det pratas om ryssar, vet ni vilka som ligger bakom de här händelserna?

– Vi kan inte peka ut någon nation.

Har förekommit i hela landet

Enligt Jesper Tengroth gäller ökningen av antalet inrapporterade säkerhetsincidenter hela landet och inte bara de norra delarna. Exakt vilka åtgärder som vidtas vill han inte gå in på.

– Vi kommenterar inte vårt säkerhets- eller underrättelsearbete. Det omfattas av sekretess och är inget vi går in och kommenterar.

Han betonar att varje incident måste utredas innan några slutsatser kan dras.

– Man måste titta på vad det innebär. Från att det är en misstänkt incident till att det är ett misstänkt spioneri är det ett stort steg. Vi måste titta på vad som finns bakom.

Försök med tipslinje

Jesper Tengroth betonar att Försvarsmakten tar sitt säkerhetsarbete på allvar.

– Det här är en del, att vara vaksam mot misstänkt främmande underrättelseinhämtning. Det är en naturlig del av arbetet, säger han.

Nyligen öppnade Försvarsmakten i södra Sverige en tipslinje för allmänheten. I nuläget finns det inga planer på att dra igång en liknande telefonfunktion för hela landet.

– Tipslinjen i syd är ett försök. Vi får utvärdera det och se om vi ska utveckla det systemet.

 PLUS:  Sveriges försvar

ARTIKELN HANDLAR OM

Luleå

Kiruna

Ryssland

Nato

EU