Aftonbladet granskar Svenska kyrkan

Efter Aftonbladets avslöjande: Toppchef tvingas lämna kyrkan

Av: 

Richard Aschberg

Mattias Sandberg

NYHETER

Utlandskyrkans högste chef Anders Bergkvist sparkas

Efter en rad avslöjanden från Aftonbladet om Svenska kyrkan i utlandet togs två toppchefer ur tjänst.

Samtidigt inledde generalsekreteraren en oberoende utredning. 

I dag kom resultatet av granskningen: utlandskyrkans högste chef tvingas lämna sin tjänst.

Samtidigt konstateras det att toppchefer vid flera tillfällen har brutit mot kyrkans regelverk för bonusprogram i samband med resor.

Aftonbladets granskning av Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, som publicerades i början av juni, fick stort genomslag.

Efter flera avslöjande om lyxresor, dyra middagar och privata resor på kyrkans bekostnad togs två toppchefer från huvudkontoret i Uppsala omedelbart ur tjänst.

Inledde utredning

Granskningen gjorde att Svenska kyrkan inledde en genomlysning av SKUT:s verksamhet.

Efter ytterligare avslöjanden från Aftonbladet om missförhållanden i Londonförsamlingen – där kyrkoherden utnyttjat kyrkans resurser för privata ändamål och anklagades för trakasserier av anställda – valde kyrkan att även utreda arbetsmiljön där.

I dag offentliggjordes utredningarna – och Svenska kyrkan har beslutat att utlandskyrkans högste chef Anders Bergkvist får lämna sin tjänst.

Samtidigt konstateras det att toppchefer vid flera tillfällen har brutit mot kyrkans regelverk för bonusprogram i samband med resor.

Kyrkan skärper regelverket

Efter Aftonbladets avslöjande genomför kyrkan nu en rad förändringar. Enligt generalsekreteraren innebär det att:

Kyrkan skärper användandet av företagskort. Från att ha företagsanslutna kort till kort med personligt betalningsansvar.

Under hösten 2016 införs en ny policy för internrepresentation på nationell nivå där arbetsgivaren inte längre bekostar alkohol.

Kyrkan skärper rutinerna vad avser bonusprogram.

Kyrkan skärper rutinerna när medarbetare saknar kvitto för representation eller inköp.

Kyrkan anordnar e-learningkurser i Svenska kyrkans uppförandekod. Alla nyanställda medarbetare utbildas i den men kyrkan ser också ett behov av att uppdatera den för kyrkokansliets samtliga medarbetare.

Ledde till medlemsflykt

Aftonbladets avslöjanden har även tidigare lett till stora konsekvenser för kyrkan.

Totalt begärde cirka 13 000 personer fler än normalt utträde ur kyrkan under juni och juli, enligt preliminära siffror.

Enligt kyrkan var det bland annat en konsekvens av Aftonbladets avslöjanden.

– Vår bedömning är att det är en effekt av mediernas granskningar men att den börjar mattas av, sa Martin Larsson, pressekreterare på kyrkokansliet i Uppsala, till Aftonbladet i slutet av sommaren.

Efter Aftonbladets avslöjande tvingades även Visby stift – som har ett tillsynsansvar över utlandsförsamlingarna – agera och inledde en utredning av missförhållandena i Londonförsamlingen.   

Nästa vecka, onsdagen den 5 oktober, ska stiftsjurist Anna Tronêt presentera sin rapport när domkapitlet har möte.

ANNONS EXTERN LÄNK

Samla dina lån och krediter till bättre ränta med Advisa.

Advisa

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Aftonbladet granskar Svenska kyrkan

LÄS VIDARE

Lista: Prästerna som har syndat

ÄMNEN I ARTIKELN

Aftonbladet granskar Svenska kyrkan

Svenska kyrkan