Så läser du fakturan

NYHETER

Förstår inte du heller vad det står på elräkningen?

Här är guiden som gör begreppen och siffrorna begripliga.

Foto: Klicka på bilden för att se den i större format!

För aftonbladet.se:s räkning har Bo Hesselgren på Konsumenternas elrådgivningsbyrå tagit fram ett exempel på hur en elräkning kan se ut. I det här fallet kommer räkningen från det fiktiva bolaget ”Sverige El AB”. Men det skulle lika gärna kunna handla om en faktura från Fortum eller Vattenfall. I det här fallet rör det sig om en kund som inte gjort något aktivt val av elhandlare. Då får man nämligen två separata fakturor: en från elbolaget och en från företaget som sköter elnätet.

1. Här anges din beräknade årsförbrukning av el. Beräkningen grundas på den senaste läsningen av din mätarställning. I det här fallet gjordes avläsningen den 30 oktober förra året. ”Beräknad årlig elhandelskostnad” talar om hur mycket det elbolag du har väntas ta ut utifrån din förmodade elförbrukning. Årlig elnätkostnad står för den avgift som det företag som sköter elnätet där du bor väntas ta ut. Elhandel och elnät förklaras närmare under punkterna 3 och 5.

2. Här framgår när din elmätare senast lästes av och vad elbolaget beräknar att mätarställningen kommer att stå på ett visst datum. Tips: Läs själv av mätaren vid samma tidpunkt och jämför med den beräknade mätarställningen på fakturan. Kanske har du minskat din elförbrukning utan att elbolaget vet om det? Kontakta då dem så justerar de ner din räkning.

3. Här framgår vilket elbolag du har valt. I det här fallet: Sverige El AB. Här framgår att kunden har skrivit ett avtal med elbolaget om ett fast pris under två år. Elhandelsdelen är den del på fakturan som du som kund har störst makt över. Du kan få ner priset genom att byta elbolag eller teckna olika typer av prisavtal. Tips: Bra prisjämförelser finns på www.elpriskollen.se. Dit måste alla elhandlare rapportera sina priser.

4. Här framgår att ditt elbolag varje år tar ut en fast avgift på 300 kronor. Tips: Du kan sänka din kostnad genom att välja ett elbolag som inte tar ut någon årsavgift alls. Under punkten ”el” framgår din beräknade elförbrukning under perioden 1 mars - 30 april och vad det kostar enligt det avtal som du har tecknat med elbolaget.

5. Här redovisas kostnaden från det nätföretag som levererar elen där du bor. Den här delen är svår att påverka. Varje nätföretag har monopol på just sitt nätområde. Tips: Det går ändå att få ner kostnaden också för elnätet. ”Tariff 16A” talar om vilken slags säkring du har. Den som bor i hus kan få ner nätkostnaden genom att byta till en mindre säkring. I det här fallet går det inte, eftersom 16A redan är den minsta säkringen. Den punkt som heter ”elöverföring” går också att påverka genom att helt enkelt minska sin elförbrukning. Elöverföringen är nämligen en rörlig avgift som blir högre ju mer el du förbrukar.

Källa: www.elradgivningsbyran.se