FRA kan lyssna på dina synder

Svenska kyrkan utreder om FRA-lagen innebär att bikthemligheter blir avlyssnade

Foto: andré maslennikov/Scanpix
ÄRKEBISKOPEN VILL VÅRDA BIKTHEMLIGHETERNA. Anders Wejryd vill försäkra sig om att signalspaningslagen inte kolliderar med sekretesskyddad information i bikt. Kyrkans jurister undersöker redan situationen.

Kan den som söker syndernas förlåtelse för affären med grannens fru hamna i FRA:s register?

Den frågan ställer sig Svenska kyrkan.

Där utreder man nu på högsta ort vad FRA-lagen får för konsekvenser för bikthemligheter.

– Det är viktigt att vi undersöker om signalspaningslagen förstör den frizon som ska finnas för bikten, säger ärkebiskop Anders Wejryd till TT.

Den kontroversiella lagen har hamnat på kyrkans dagordning i samband med att en motion lagts inför höstens kyrkomöte.

Hotar själavårdssamtal

Då det i dag förekommer att kyrkans medlemmar lättar sitt hjärta på telefon eller via internet efterlyser gruppen Vänstern i Svenska Kyrkan en kritisk utredning av lagens konsekvenser för själavårdssamtal.

Även på nätet diskuteras frågan om anonymitet och tystnadsplikt inom kyrkan. Kommer prästen i framtiden att upplysa den som ringer att ”allt du säger stannar hos mig, Gud och FRA”? undrar en orolig bloggare.

Kyrkans jurister inkopplade

Enligt ärkebiskopen ska kyrkan inte ska acceptera inskränkningar av bikthemligheten.

– Det här är en fråga som våra jurister redan nu tittar på, säger Anders Wejryd.

Den som vill bikta sig i fred gör kanske säkrast i att personligen söka sig till kyrkan. Enligt lagen om hemlig rumsavlyssning har polisen nämligen inte rätt att bugga kyrkans platser för själavård.

TT