Krismöte om patientbilder på Facebook

NYHETER

Sjukhusets utredning kan leda till avsked

I går skakades Karolinska sjukhuset av en etikskandal.

En anställd hade lagt ut patientbilder på Facebook, något som bryter mot sjukhuset etiska regler.

I dag har klinikens verksamhetschef suttit i flera krismöten med personalen.

– Vi är så olyckliga över detta att jag knappt kan hitta orden för det. Vi tar det här på största allvar, säger verksamhetschefen till aftonbladet.se.

Han har suttit i möten med läkargruppen och klinikledningsgruppen och samtalat med chefsläkare och divisionschefen.

– Vi har tillsatt en utredning med en grupp personer som startar sitt arbete kring det här i dag. Vi vet redan väldigt mycket om vad som har hänt och jag tror att utredningen kommer vara klar denna veckan.

I utredningen ingår att intervjua personalen om vad de kände till om bilderna. Minst en person till har haft tillgång till den slutna gruppen.

Känslorna bland den övriga personalen är mycket upprörda.

– Man gråter och är ledsen och tycker att det är fruktansvärt, säger verksamhetschefen.

Riskerar den anställde att få sparken?

– Jag har meddelat den här personens fackliga ombud att vi ser allvarligt på det här och kommer diskutera ett entledigande.

Ej brottsligt

Sjukhuset har även konsulterat sin jurist för att ta reda på om något brott har begåtts då patientbilderna lades ut på Facebook.

– Han säger att det här inte förefaller vara någon lagöverträdelse mot bakgrunden att man inte visar ansiktet eller något annat som kan identifiera patienten på bilderna.

Men även om den anställde inte har begått något brott, har personen brutit mot sjukhusets etiska regler.

– Om man ser till vårt regelverk är det här ett solklart fall. Det är vardagliga etiska koder som all sjukpersonal har med sig och utan att blinka vet om det är rätt eller fel. Personen som har gjort det här vet att det var fel, är gravt ångestfylld och ska få hjälp och stöd att klara sig ur detta.

Om den anställde får behålla sitt jobb, kan andra disciplinåtgärder bli aktuella, enligt verksamhetschefen.

– Det finns andra formera av disciplinära åtgärder och det är något som vi får diskutera om det blir aktuellt.