Publicerad:
Uppdaterad:

Skatten sänks – när många vill betala mer

Av: Johanna Melén

Publicerad:
Uppdaterad:

Ny undersökning: Majoriteten beredda betala mer för att få bättre välfärd

Svenskarna vill inte ha sänkta skatter.

De vill ha pengar till skolan och vården.

Det visar en färsk undersökning från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Många vill dessutom betala mer.

På frågan ”kan du tänka dig att betala högre skatt för att alla ska få bättre service eller kvalitet när det gäller sjukvården?” svarade 66 procent ”ja, absolut” och 19 procent ”ja, kanske.”

Ändå lovar regeringen nu ännu lägre skatter för de som arbetar. Detaljerna kommer senare men klart är att genomsnittsskatten ska sänkas samtidigt som marginalskatten för låg- och medelinkomsttagare blir lägre. Dessutom vill regeringen ”begränsa uttaget av statlig inkomstskatt”, enligt en debattartikel i Dagens Nyheter.

Hur väl stämmer det här överens med svenskarnas vilja att betala mer, inte mindre skatt?

– Det är svårt att säga, men undersökningen ger besked om att svenskarna är beredda att betala för våra välfärdstjänster, säger Per Sedigh, ekonom vid SKL.

Undersökningen handlar framförallt om kommunalskatten. Men frågor om det statliga barnbidraget och pensionen pekar åt samma håll:

76 procent föredrar ökad personaltäthet i barnomsorgen framför högre barnbidrag.

68 procent föredrar ökad personaltäthet i äldreomsorgen framför högre pension.

Med tanke på det här - gör regeringen fel som sänker skatten ytterligare om det inte är det som folk vill ha?

– Det vill jag inte kommentera. Men man kan säga att det finns andra positiva effekter med sänkt skatt. Det gör att fler jobbar och att mer skattepengar kommer in den vägen. Det är positivit för sysselsättningen, säger Per Sedigh.

Förutom sänkt skatt lovar de fyra partiledarna Reinfeldt, Olofsson, Björklund och Hägglund också mer resurser till svenskarnas favoritområde välfärden. Förbättringar ska ske inom psykvården och kvaliteten i skolan ska höjas.

Hur fördelningen blir mellan sänkt skatt och mer pengar till vård, skola och omsorg beror enligt regeringen på utvecklingen av de offentliga finanserna. Detaljerna väntas i vårpropositionen som presenteras på tisdag nästa vecka.

I SKL:s undersökning, utförd av opinionsinstitutet Synovate, deltog 1 026 personer från 16 år och uppåt.

Publicerad:
Publicerad: