EU-dom öppnar i jakten på fildelarna

Kan bli lättare att få ut personuppgifter

Enligt EU:s domstol är det nu upp till varje enskilt medlemsland att bestämma om internetoperatörer ska tvingas lämna ut uppgifter om misstänkta fildelare.

Tvisten i domstolen gäller ett spanskt fall där en upphovsrättsorganisation har stämt en internetoperatör för att få ut personuppgifter om misstänkta fildelare.

Kärnfrågan för både den spanska domstolen och EU:s domstol är vilken EU-rätt som ska få företräde: Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation eller det nya civilrättsliga sanktionsdirektivet som kommit till för att skydda upphovsrätten.

Länderna bestämmer

Domstolens slutsats är att det är upp till medlemsländerna att bestämma.

Inget av de båda direktiven utgör något hinder för att lämna ut så kallade ip-adresser och andra personuppgifter, men å andra sidan innebär de heller ingen skydlighet, anser man.

Domstolen påpekar att det är upp till medlemsländerna att tolka direktiven så att det uppstår en balans mellan den personliga integriteten och skyddet av upphovsmännens egendom.

Ute på remiss

Sverige har ännu inte infört alla delar av EU:s civilrättsliga sanktionsdirektiv och lagförslag, som har direkt bärighet på tisdagens dom. Dessa är för närvarande ute på remiss och ska enligt regeringens förslag träda i kraft den 1 juli i år.

Enligt lagförslaget ska en internetleverantör efter beslut i domstol vara skyldig att lämna ut personuppgifter till en upphovsrättsorganisation som därefter kan inleda en civilrättslig process mot den misstänkta fildelaren.

Lagförslaget presenterades i somras och strax därefter kom ett förhandsavgörande från EU:s generaladvokat som gick i rakt motsatt riktning. ”Personrelaterade trafikuppgifter”, alltså namnet på internetabonnenten, får bara lämnas ut till behöriga statliga myndigheter och inte till upphovsrättsinnehavare och deras organisationer, konstaterade generaladvokaten.

Integriteten

Karl Sigfrid, moderat riksdagsman som den senaste tiden debatterat flitigt för att stoppa jakten på fildelare, hoppas nu att delar av det svenska lagförslaget stoppas.

– Lagförslaget skrevs före generaladvokatens yttrande och då hade man en verklighetsbild som visat sig vara felaktig. De delar som tvingar internetleverantörer att lämna ut personuppgifter kan vi stryka nu. Jag tycker vi ska utnyttja den möjlighet som finns att ta hänsyn till integritetsaspekten, säger han till TT.

Publisert: