Många obältade barn i polisens kontroll

avSusanna Vidlund

NYHETER

”Att så många barn var obältade är olyckligt”

4 664 fastnade i Polisens bälteskontroller under den nationella bältesveckan.

De flesta var förare. 631 var vuxna passagerare och 106 var barn.

– Att så många barn var obältade är olyckligt, säger Mattias Andersson som är trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Mattias Andersson tycker att det är konstigt att föräldrar låter barn åka utan bilbälte.

– Jag är själv småbarnsfar och det är helt obegripligt för mig att man kan göra så. Som vuxen ansvarar man för säkerheten. Man måste lära sig tidigt att man ska använda bilbälte och som vuxen är man ett föredöme för barnen. Barn gör som vi gör och inte som vi säger. Om man åker utan bilbälte utsätter man både sig själv och andra för en stor risk.

Krockkudde

Totalt var det 4 664 som inte hade använt bilbälte. Det motsvarar 10,7 procent av alla bilar som polisen stoppade i kontrollerna under den nationella bältesveckan. Av de obältade var 106 barn och 631 vuxna passagerare.

Att många bilar i dag är utrustade med krockkudde kan inge en känsla av säkerhet. Men för att krockkudden ska fungera på rätt sätt måste man använda bilbälte.

– Krockkudden är ett komplement till bilbältet ingen ersättning. För att krockkuddar ska ha avsedd effekt måste bilbälten användas. Används bilbältet hålls huvudet kvar på ett säkert avstånds från krockkudden vid en kollision, säger Mattias Andersson.

Är vi svenskar dåliga på att använda bilbälte?

– Nej, inte generellt. Internationellt sett är vi ganska bra. Men vi är inte tillräckligt bra. Varenda människa som åker utan bilbälte usätter sig för en stor risk, säger Mattias Andersson.

Alkoholtester

Årets bältesvecka ägde rum mellan den 18 och 24 februari.

– Det är ett internationellt samarbete som är finanserierat av polisorganisationer i Europa för att reducera dödligheten i trafiken.

Förutom bältesanvändning kontrollerade polisen också nykterheten. De 43 618 fordonsförare som stoppades fick också lämna alkoholutandningsprov. Motsvarande siffra förra året var 31 921.

Vid insatsen 2007 rapporterades 3 265 bälteslösa förare. 91 förare rapporterades för att de inte sett till att minderåriga varit fastspända i bälte eller bilbarnstol. Antalet vuxna passagerare som inte hade bälte var 410.

331 förare rapporterades då som misstänkta för rattfylleri. I år var motsvarande siffra 354.

– Vi har en ökad fokus på den internationella veckan inom polisen nu och har också stoppat fler fordon i år. Vi har en strategi där varje enskilt möte mellan förare och polis ska leda till alkoholutandningsprov. Man kontrollerar även säkerhetsutrustning och aggressiv körning, säger Mattias Andersson.