Värnpliktig sköts efter låtsasorder

Försvaret friar plutonchef

Den stridsbåt där en värnpliktig sköts till döds under en övning utanför Utö beordrades in i övningens riskområde av plutonchefen.

Men det var bara en låtsasorder, förklarar plutonchefen och frias av försvaret.

De värnpliktiga lydde ordern och hamnade mitt i kulregnet. Innan de hann vända båten träffades 20-åringen i magen av ett dödande skott.

Försvaret har, enligt tidningen Värnpliktsnytts hemsida, utrett händelseförloppet, skriver Svenska Dagbladet.

Sköt skarpt

Under övningen i maj skulle ett kompani från Amfibieregementet säkra en udde på ön Skogsskär, öster om Utö. Soldaterna sköt skarpt på ön och stridsbåtarna fanns utanför en säkerhetsgräns som de fått direktiv om att inte gå över. När plutonchefen gav de värnpliktiga order om att båtarna ändå skulle passera gränsen och gå in i riskområdet lydde de och rapporterade detta över radion.

Plutonchefen som gav order har förklarat för utredarna att det inte var meningen att ordern skulle åtlydas. Det var en låtsasorder, en ”spelad order”. Därför kontrollerade varken övningsledaren eller plutonchefen var stridsbåtarna fanns.

Trots detta friar försvarets utredare Klas Eksell både övningsledaren och plutonchefen.

”Missförstånd”

Enligt Värnplikstnytt talar Klas Eksell om att ”missförstånd uppstod mellan spelade och verkliga order som gavs till chefen för stridsbåten”.

– Båtchefen har inte uppfattat tillräckligt att båda de här sakerna ska ske – det vill säga de spelade och de verkliga orderna, säger Eksell till Värnpliktsnytt.

Men enligt tidningen hade varken befäl eller värnpliktiga informerats om några ”spelade order”. Varken stridsbåtsförare eller befäl vid Amfibieregementet har heller tidigare hört talas om uttrycket.

– Ingen av de kollegor jag pratat med känner till uttrycket ”spelad” order. Det är inget myntat uttryck – däremot lämnar man ”taktisk” order – vilken bygger på ett scenario, säger en löjtnant från Amfibie-regementet.

Försvarets säkerhetschef Anders Emanuelsson säger att han inte varit med om något tillfälle där man haft ett skarpt läge och samtidigt spelat.

Publisert: