”Finansiera SVT och SR via skattsedeln”

Av: Susanna Vidlund

Publicerad:
Uppdaterad:

Christina Jutterström: Även de som inte har någon tv bör betala

Slut på tv-snyltandet Christina Jutterström anser att public service ska betalas via skattsedeln. På det viset kommer man inte kunna smita från tv-avgiften som cirka 500 000 hushåll gör i dag.
Foto: Colourbox
Slut på tv-snyltandet Christina Jutterström anser att public service ska betalas via skattsedeln. På det viset kommer man inte kunna smita från tv-avgiften som cirka 500 000 hushåll gör i dag.

Public service är till nytta för alla, även för dem som inte tittar och lyssnar, skriver bland annat Christina Jutterström, tidigare chef för SVT, på DN Debatt.

Det är ett av skälen till att hon anser att även dem som inte har någon tv bör betala tv-licens.

Foto: ulf HÖJER
Christina Jutterström.

Cirka en halv miljon hushåll smiter från tv-avgiften. Enligt SVT:s förra chef Christina Jutterström innebär det ett bortfall på ungefär en miljard kronor per år.

”Det stora bortfallet gör systemet osolidariskt och orättvist. Och allmänhetens inställning till teveavgiften blir alltmer negativ”, skriver Christina Jutterström tillsammans med Bengt Dennis, tidigare riksbankschef och före detta chefredaktör för Dagens Nyheter och Anders Lindström, som varit vice ordförande för SVT och ledamot av styrelsen för SR.

Via skattsedeln

De tar upp utredningen (SOU 2008:64) som Rose-Marie Frebran har genomfört på uppdrag av regeringen. På en punkt är de kritiska till utredningen och det är dess förslag att den nuvarande avgiften ska bestå som avvisas av skribenterna på DN Debatt.

De menar att SVT och SR stället borde finansieras med en public service-avgift fastställd av riksdagen till ett fast belopp och som tas ut av Skatteverket.

”Dagens finansieringssystem är ruttet. Det stora bortfallet gör systemet osolidariskt och orättvist. De som smiter från avgiften vältrar över en stor del av finansieringen på andra”, skriver Jutterström, Dennis och Lindström på DN Debatt.

Teknikneutralt

Enligt skribenterna är deras eget förslag teknikneutralt. Det blir dessutom omöjligt att smita från tv-avgiften på det sätt som många hushåll gör i dag.

”En public service-avgift via skattsedeln skulle finansiera den löpande verksamheten för radio och teve. Det är samma bärande tanke som motiverar den begravningsavgift som Skatteverket tar upp. Den tas ut oavsett tro och medlemskap och är inte kopplad till en enskild persons begravning”, skriver Jutterström, Dennis och Lindström på DN Debatt.

Publicerad: