JK-utredning av "Gömda"-fallet

Justitiekanslern inleder förundersökning av författaren och journalisten Monica Antonsson.

Utredningen ska visa om Antonsson har brutit mot tryckfrihetsförordningens anonymitetsregler.

Liza Marklunds huvudperson "Mia" – som lever gömd utomlands sedan flera år – anmälde förra veckan författaren och journalisten Monica Antonsson till justitiekanslern.

– Jag har vid flera tillfällen intervjuats av journalisten Monica Antonsson efter överenskommet löfte om källskydd och anonymitet, skrev "Mia" i sin anmälan.

– Journalisten Monica Antonsson har därefter röjt min identitet för en mängd personer i samband med arbetet med en bok med titeln "Mia - sanningen om Gömda".

Inleder förundersökning

På fredagen fattade JK beslut om att inleda en förundersökning.

– På det nu föreliggande materialet bedömer Justitiekanslern att det finns anledning att anta att journalisten i fråga har avslöjat ”Mia” som källa till uppgifter som hon har lämnat för publicering i en tryckt skrift och att detta har skett utan samtycke, motiverar JK sitt beslut.

"Det är bra"

Författaren och journalisten Monica Antonsson säger till aftonbladet.se att hon välkomnar beslutet.

– Jag tycker att det är bra. Jag har haft en advokat som talat om för mig vad jag kan skriva och inte skriva, något annat kan jag inte göra, säger hon till aftonbladet.se.

Aftonbladet.se har sökt Liza Marklund för en kommentar. Enligt Piratförlaget är författaren bortrest och går inte att nå för en kommentar.

Publisert: