Larmet: Världens insekter på väg att utrotas

”Om vi kokar planeten, kokar de flesta arterna bort”

avNivette Dawod

NYHETER

Världens insekter är i snabb takt på väg att utrotas – om 100 år kan de vara utdöda, varnar en ny rapport.

Det skulle leda till katastrofala följder för både människan och ekosystemet.

– Naturen som vi känner den skulle i så fall upphöra, säger Tomas Roslin, professor i insektsekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Världens insekter dör ut i hög takt, konstaterar en ny internationell forskningsrapport som sammanställt 73 studier i ämnet. Om utvecklingen fortsätter kan insekterna i världen vara utrotade om 100 år.

”Om vi inte förändrar vårt sätt att producera mat kommer insekterna att gå mot utrotning om ett par årtionden”, skriver forskarna i rapporten som är publicerad i tidskriften Biological Conservation.

– Det här kommer att få katastrofala konsekvenser för både planetens ekosystem och för mänsklighetens överlevnad, säger Francisco Sánchez-Bayo vid University of Sydney, en av rapportförfattarna, till The Guardian.

1 av 2 | Foto: TT
”Naturen som vi känner den skulle i så fall upphöra”, säger professor Tomas Roslin.

”Som att ta bort oljan ur en bil”

Tomas Roslin, professor i insektsekologi, tar uppgifterna på allvar, men säger samtidigt att rapporten har vissa brister.

– Det allvarliga är att vi inte kan säga med säkerhet hur det är. Rapportförfattarna har enbart sökt studier som visar en nedgång. Men problemet är att det inte heller går att avvisa studien, eftersom det inte finns annan information. Det viktiga här är att det finns stora nedgångar i insektsarter och att vi saknar information om hur det verkligen är.

Hur skulle jorden se ut utan insekter?

– Det vi måste inse är att insekter är den dominerande djurgruppen i världen. Utan dem går det helt enkelt inte bra. Naturen som vi känner den skulle i så fall upphöra. Det är som att ta bort oljan ur en bil.

Tomas Roslin är dock ganska säker på att världen inte kommer att förlora alla insekter på 100 år, men att ”den riktiga siffran ligger ganska nära”.

”Alarmerande”

– Tittar vi på den svenska rödlistan av hotade arter så är massvis av insekter direkt hotade, och så finns det många arter där vi vet för lite. Kombinationen av att veta för lite och att det kan pågå stora förändringar i djurgrupper som är otroligt viktiga är alarmerande.

Det är helt enkelt svårt att ha koll på alla världens insekter. Det finns över en miljon kända arter, och sannolikt fyra miljoner arter i världen.

Det går att vända den dystra utvecklingen, menar Roslin. Men det krävs åtgärder.

– I så fall måste vi fundera över hur vi kan lösa det faktum att vi har en planet där sju miljarder människor ska få mat på ett sätt som fortfarande ger naturen utrymme. Vi måste producera mat på ett sätt som ger utrymme åt insekter.

Den andra förändringen rör klimatförändringarna och uppvärmningen av planeten.

– Det andra vi måste göra är att inte koka planeten, för då kokar också de flesta arter bort.

Klimatkrisen – så kan DU minska den 01:01