Nyheter

Nytt sätt att fastslå moderskap i Finland

Av: 

TT

Från och med april kan ett barn i Finland få två mammor direkt från födseln, till skillnad mot i dag då det bara kan ske genom adoption inom familjen. Arkivbild.
Från och med april kan ett barn i Finland få två mammor direkt från födseln, till skillnad mot i dag då det bara kan ske genom adoption inom familjen. Arkivbild.

NYHETER

I april träder nya regler i kraft när det gäller att juridiskt fastställa moderskap i Finland, enligt justitiedepartementet. Det kommer att innebära att ett barn kan få två mammor direkt från födseln, till skillnad mot i dag då det bara kan ske genom adoption inom familjen.

I mars i fjol godkände den finländska riksdagen medborgarinitiativet om en ny moderskapslag och nu ska den träda i kraft. Där ingår regler kring fastställande av moderskap efter assisterad befruktning och att även kvinnan som är partner till kvinnan som föder barnet kan fastställas som juridisk mamma – på samma sätt som faderskap fastställs.

Det uttalade målet med lagändringen är att trygga barnets bästa genom att snarast möjligt efter födseln fastslå föräldraskapet.

ANNONS

Missa inte: Den nya muminmuggen "Fiske" finns hos Cervera – köp den nu!

Extern länk från Cervera

Shoppa här!

Publisert: