Milosevic kan avtjäna sitt straff i svenskt fängelse

Publicerad:
Uppdaterad:

Sverige ett av sju möjliga länder

Om Slobodan Milosevic döms för krigsförbrytelser av FN:s krigsförbrytartribunal i Haag kan han komma att sitta av straffet i svenskt fängelse.

- Sverige är en av sju stater som i avtal med FN erbjudit sig att ta emot fångar som dömts för brott under krigen i forna Jugoslavien, säger Jamal Alassaad, departementssekreterare vid UD.

Det är krigsförbrytartribunalen i Haag som ska tillfråga någon av de sju länderna om de kan ta emot en viss fånge. Ännu så länge har avtalet med FN tillämpats i fyra fall, där dömda förbrytare placerats ut på fängelser i Tyskland, Finland och Norge. När det gäller var i världen Slobodan Milosevic ska avtjäna ett eventuellt straff är det fortfarande oklart. Sverige, som alltså är ett av de länder som kan komma att tillfrågas, har enligt Jamal Alassaad vid utrikesdepartementet, ännu inte fått någon sådan förfrågan.

Om frågan ställs så är det den svenska regeringen som, i enlighet med gällande svensk lagstiftning, ska avgöra om Milosevic får placeras i ett svenskt fängelse.

Enligt den svenska lagstiftningen måste den dömde ha stark anknytning till Sverige.

- Men det är regeringen som ska fatta beslutet och det här skulle ligga mycket långt fram i tiden. Rättegången kommer att ta flera år.

Men om krigsförbrytartribunalen i Haag vänder sig till Sverige är det inte bara Slobodan Milosevic som kan bli aktuell för att sitta av sitt straff i Sverige.

- Man väntar sig att det blir fler de närmaste åren eftersom många rättegångar pågår och många personer nu överlämnas till tribunalen, säger Jamal Alassaad.

Claes Thunblad

Publicerad: