Lasse begick självmord – nu döms hans chefer

Mobbades på jobbet – begick självmord

Två chefer i Krokoms kommun döms för att ha orsakat socialarbetaren Lasse Perssons död 2010.

Tingsrätten anser det "alldeles uppenbart" att det fanns en risk för att han skulle komma att ta sitt liv.

Ändå drev cheferna frågan om att han skulle avskedas.

Socialsekreteraren Lars Persson.
Socialsekreteraren Lars Persson.

Den 55-årige socialchefen och en 57-årig mellanchef döms därför till villkorlig dom och dagsböter för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.

– Jag är så lättad. Jag vågade inte tro att det skulle bli en fällande dom, säger Maria Lundqvist Persson, som polisanmälde cheferna efter sin makes död.
 Hon hoppas att domen blir användbar för andra som mobbas på jobbet och inte får hjälp.

Det är första gången en svensk domstol prövar frågan om chefsansvar för en anställd som begått självmord.

Socialsekreteraren Lasse Persson, 53, tog sitt liv 2010.

Kollegor anser att han mobbades, men att cheferna inte försökte hjälpa honom - tvärtom. De försökte bli av med honom.

Tingsrätten i Östersund anser det styrkt att cheferna  varit likgiltiga och skriver i domen: "Trots vetskapen om den självmordsrisk som faktiskt förelåg och trots att de saknade vetskap om det förelåg grund för avsked, företog de den arbetsrättsliga proceduren som syftade till att avskeda Lars Persson från hans anställning i kommunen.

Grovt brott

Brottet är grovt, anser tingsrätten, och kan ge fängelse i ett år. Cheferna är tidigare ostraffade och får därför en villkorlig dom.

Det var när Lasse Persson fick en ny vikarierande arbetsledare hösten 2009 problemen började. Tidigare mådde han bra, älskade sitt arbete och var omvittnat duktig.

Men den nya arbetsledaren kritiserade ideligen hans arbete. Efter en tid fick han ont i magen och svårt att sova.

Han sökte förgäves stöd hos högre chefer.

Han bad att få bli omplacerad, utan gehör.

I stället kallades Lasse den 8 februari 2010 till möte. Cheferna bad honom söka hjälp hos företagshälsovården. Lasses problem var att han mådde dåligt, menar de.

Skulle få en varning

Det tyckte inte Lasse Persson. Jobbet var hans problem.

Han fick veta att det fanns “ett flertal klagomål från klienter, anhöriga samt samarbetspartner”, men inte vilka, och kunde inte försvara sig. Sedan tidigare visste han att cheferna ansåg honom “dyr”, sedan han beslutat om kostsam tvångsvård för missbrukare.

I mars slog kollegorna slog larm om sin deprimerade kollega. Då beslutades att en mobbningsutredning skulle göras.

I april 2010 fick Lasse veta resultatet. Han hade inte blivit utsatt för kränkande särbehandling eller trakasserier.

Cheferna sa samtidigt att Lasse skulle få en varning.

Åtalade cheferna

Lasse Persson blev alltmer deprimerad. Fortfarande vädjade han om att bli omplacerad till vilket annat arbete som helst.

I maj fick han veta att arbetsgivaren planerade att avskeda honom. Den 10 juni 2010 skulle överläggningarna ske.

Samma dag tog Lars Persson sitt liv.

Försäkringskassan godkände depressionen och självmordet som arbetsskada. Änkan Maria Persson anser att hennes mans självmord orsakades av mobbning på arbetsplatsen. Hon polisanmälde fem chefer i Krokoms kommun.

Kammaråklagare Åse Schoultz vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Östersund åtalade de två chefer som hade arbetsmiljöansvaret i sin tjänstebeskrivning. Utredningen pågick två år.

Cheferna förnekar brott

Tungt för beslutet att åtala vägde ett utlåtande från företagshälsovården Commodia om att Lasse Perssons depression: “... har ett rimligt och mycket sannolikt orsakssamband med den konfliktsituation och arbetsrelaterad problematik som förelåg på hans arbetsplats.”

Under rättegången i november förra året vittnade en rad socialsekreterare om att Lasse trakasserades av arbetsledaren. Han gjorde inte fler eller allvarligare misstag än de själva .

De två misstänkta cheferna förnekade brott. De anser att de inte varit passiva, men att Lasse Persson måste bli frisk innan de kunde agera.

Publisert: