FRA spionerar på Ryssland

avIda Gustafsson

1 av 3 | Foto: SVT

FRA är en ledande partner för USA i deras spaningsarbete på ryska ledare.

Det visar dokument som visselblåsaren Edvard Snowden läckt från NSA och som SVT tagit del av.

Men myndigheten vägrar att kommentera uppgifterna.

I dokumenten framgår det hur USA ser på FRA:s roll i spaningsarbetet mot Ryssland. Och i ett av dokumenten står det att läsa:

”FRA försedde NSA (...) en unik samling med högprioriterade ryska mål inom ledarskiktet, inrikespolitiken”, rapporterar SVT.

I dokumenten trycker amerikanerna på att de uppgifter som FRA tar fram är unika och inte går att fås på annat sätt.

Under rubriken What partner provides to NSA, Vad partnern Sverige förser NSA med, står det ”Unique intelligence on Russia, unik underrättelseinformation om Ryssland.

”Tacka Sverige”

I ett ytterligare dokument framgår det att FRA har en betydande position i signalspaningen mot Ryssland.

Dokumentet är en instruktion till högsta cheferna inom NSA inför ett möte med FRA, och de uppmanas att tacka den svenska myndigheten och betona hur betydande roll den har i arbetet i spaningen på Ryssland.  

”Tacka Sverige för det fortsätta arbetet på det ryska målet och betona FRA:s ledande roll som partner i spaningsarbetet mot det ryska målet, vilket inkluderar ryska ledarskikt (…) och (…) kontraspionage.”

”Ingen kommentar”

När SVT konfronterar FRA:s talesperson Fredrik Wallin kan han inte säga något om uppgifterna:

– Jag kan tyvärr inte kommentera den här typen av uppgifter överhuvudtaget. Vi kan inte kommentera detaljer om våra samarbeten eller vad gäller underrättelsearbetet, säger Fredrik Wallin till SVT.

Om spaningarbete på Ryssland för USA:s räkning är något som ligger i myndighetens uppdrag vill han inte heller kommentera.

– Det har ju förekommit många olika uppgifter på sista tiden och en del av dem är missförstådda och en del motsägelsefulla, så jag kan tyvärr inte kommentera det här.

Men han medger att NSA-dokumenten som beskriver FRA som en ledande partner förekommer är ”smickrande”, men tillägger att han inte kan kommentera uppgifterna.

SVT: Finns det någon annan myndighet eller instans utanför Sverige som kan ge uppdrag åt FRA?

– Vi arbetar bara för svenska myndigheter men vi kan ha en internationell samverkan för att bättre kunna utföra de inriktningar som vi har från våra svenska uppdragsgivare, säger Fredrik Wallin.

I ett skriftligt svar till tv-kanalen avböjer sig NSA en kommentar.

”Vi kommer inte offentligt att kommentera specifika påstådda underrättelseaktiviteter, och den amerikanska regeringen har gjort klart att USA samlar utländsk underrättelseinformation av den sort som samlas in av alla nationer.”