Polisen får kritik för registrering av romer och kringresande

Av: Erik Melin

Publicerad:

Datainspektionen kritiserar polisens allmänna spaningsregister, ASP.

Benämningar som kringresande, romer, zigenare och rasister förekommer i registret.

– Man får inte göra sökningar och sammanställning utifrån etnicitet och politiskt åskådning, säger Nicklas Hjertonsson, jurist på datainspektionen, till Ekot.

Registret ASP innehåller uppgifter som polisen enligt lag inte får registrera.

Datainspektionen har gjort stickprover och upptäckt att man kan söka på grupperingsord som till exempel kringfarande, zigenare, romer och rasister. Vid en sökning på ordet kringresande hittade man ett 1 000-tal noteringar i registret.

Bland annat hittades: ”Enligt NN ska det ha ägt rum ett ziegnarbröllop. Det är NN som har gift bort NN”, skriver Ekot.

”Hanterar reglerna fel”

Det är allvarligt att Rikspolisstyrelsen, som ansvarar för ASP, hanterar känsliga uppgifter på det här sättet, menar Nicklas Hjertonsson.

– Man får inte göra sökningar och sammanställning utifrån etnicitet och politiskt åskådning. Genom att möjliggöra sådana här sökningar så hanterar man reglerna på ett felaktigt sätt, tycker vi.

”Kringresande syftar på rörlighet”

Omkring 26 000 poliser i Sverige kan göra sökningar i ASP.

Enligt Rikspolisstyrelsen så används termerna för att polisen ska kunna göra sökningar på seriebrottslighet som är rörlig.

– Kringresande och kringfarande har inte att göra med en typ av människor utan en typ av brottslighet. Det vill säga människor som sysslar med brottslighet som rör sig över landet, säger Per Blomqvist, polisintendent på Rikspolisstyrelsen.

Måste gallras oftare

Termerna zigenare och romer ska förekomma i registreringar som gjorts när ASP skapades år 1989. Enligt Per Blomqvist tar polisen kontinuerligt bort olämpliga benämningar.

Datainspektionen menar att en systematisk gallring inte förekommer tillräckligt ofta.

Rikspolisstyrelsen har nu fått sex förelägganden kring ASP som de ska rätta till inom ett halvår.

Enligt Nicklas Hjertonsson så görs inte den uppföljning och de kontroller som bör göras. En fortlöpande kontroll av innehållet i ASP görs inte, menar han.

Publicerad: