Sådan hund, sådan ägare – en gemensam diabetesrisk

Har din hund diabetes? Då kan du själv ha ökad risk för att drabbas.

Om en katt är ditt husdjur kan du däremot pusta ut.

Det visar en ny studie av bland annat Uppsala universitet.

Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och medförfattare till studien.
Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och medförfattare till studien.

Kan du känna igen dig i din hunds personlighet och beteende? Det är mycket möjligt – precis som ordspråket lyder: sådan husse/matte, sådan hund.

Tidigare studier har påvisat att ägare och hundar kan ha liknande karaktärsdrag och att det finns ett samband mellan övervikt hos hundägare och deras husdjur.

Men enligt en ny studie kan du vara mer lika din hund än du tror. Forskare från bland annat Uppsala universitet har genomfört en stor studie som visar att det finns en gemensam risk för diabetes i ett hundhushåll.

För kattägare och deras katter tycks dock inga sådana samband finnas.

38 procent större risk

Totalt ingick drygt 175 000 hundägare och 90 000 kattägare och deras djur i studien. Alla nyinsjuknanden av typ 2-diabetes hos ägarna och av diabetes hos hundarna och katterna analyserades sedan.

Alla medverkande personer var i medelåldern när studien startade och de och deras husdjur följdes sedan under sex års tid.

Resultatet forskarna kom fram till tyder på att hundägare som har en hund med diabetes löper 38 procent högre risk att själva drabbas av typ 2-diabetes – jämfört med ägare till hundar som inte har diabetes.

– Vi har inte haft tillgång till information om hushållens levnadsvanor, men vi tror att sambandet skulle till exempel kunna bero på gemensamma motionsvanor och kanske också i viss mån kostvanor och gemensam risk för övervikt, säger en av studiens huvudförfattare, Beatrice Kennedy, till The BMJ.

Människans bästa vän – på gott och ont

Utgången av studien kunde inte förklaras av andra faktorer som ägarnas kön, ålder eller socioekonomi och inte heller hundarnas ras, kön eller ålder.

Hos kattägare och deras katter kunde forskarna inte hitta någon gemensam diabetesrisk, förklaringen till det skulle kunna vara att katter och dess ägare inte delar motionsvanor.

– Hundar och människor har levt tillsammans under minst 15 000 år och delar sin vardag på gott och ont, säger medförfattare professor Tove Fall, till tidsskriften.

– I den här unika studien visar vi att det verkar finnas gemensamma livsstils- och miljöfaktorer som ökar risken för diabetes inom hushållet, både hos hunden och dess ägare.

Studien visar att det verkar finnas gemensamma livsstils- och miljöfaktorer som ökar risken för diabetes inom hushållet.
Studien visar att det verkar finnas gemensamma livsstils- och miljöfaktorer som ökar risken för diabetes inom hushållet.
Publisert:

LÄS VIDARE