Framtidssvaret: Hur många kommer vilja?

I Sverige pågår vaccineringen mot covid-19 runtom i landets regioner.Men frågan om när livet kan återgå till det normala förblir obesvarad.

”Smittspridningen måste ner”