Nyheter

Grisbök testas mot den invasiva parksliden

Av: 

TT

NYHETER

Är det bökande grisar som ska sättas in i striden mot parksliden? Den invasiva växten är ett gissel för många. Nu utprovar forskare nya bekämpningsmetoder – grisar och värme är de hetaste spåren.

– Det finns en uppsjö av metoder. Av dem har vi valt två, en är grisarna och en är värmebehandling. Båda metoderna är på den nivån att de har viss effekt, men det finns inte riktigt vetenskapliga test, säger Tina D'Hertefeldt, som forskar om växtekologi på Lunds universitet.

Att grisarna väckt intresse beror på att de till skillnad från många andra djur fokuserar på det som växer under marken, när de letar mat. Om parkslide ska utrotas från en plats är det deras jordstammar under marken som måste bort.

– Grisar är jätteduktiga på att böka upp och vi ska studera hur mycket de hittar de här och äter dem, säger Tina D'Hertefeldt.

Den avgörande frågan är dock hur parkslidens jordstammar mår efter att ha tuggats sönder och passerat genom mag- och tarmkanalen på en gris. Det är en vedartad struktur med vilande knoppar. Dödas knopparna av grisens magsyra eller kan de börja växa igen när de kommit ut och dessutom befinner sig i en hög med svingödsel?

– Många fröer är anpassade för att behöva gå igenom ett djurs matsmältning innan de kan gro. Nu är detta inte ett frö, men det är en ganska stark struktur.

I försöket, som förbereds nu och inleds sommaren 2022, kommer två jämnstora grisar att hägnas in i olika parkslideansamlingar. Då kommer det att visa sig om grisarna bökar tillräckligt djupt för att komma åt alla jordstammar och hur stor aptit de har på dem.

Parallellt undersöks hur effektivt parksliden kan bekämpas med värme. I försök på universitetet ser forskarna att hög värme kan ta död på parkslide, men frågan är hur metoden kan användas praktiskt ute i trädgårdar och natur.

Andra invasiva arter, som till exempel jätteloka, kan bekämpas med hetvatten, men parksliden växer på ett helt annat sätt.

– Den växer horisontellt, så det är svårt att veta var den är och det är svårt att veta hur djupt ner den går. Vi har sandiga marker, vi har steniga marker, vi har lera – hur fungerar värmen i dem? Vi vet inte heller riktigt vilka grader som måste till.

Att nya metoder för att bekämpa parksliden tas fram är nödvändigt, konstaterar Tina D'Hertefeldt. Det kemiska bekämpningsmedel som fungerar, glyfosat, håller på att fasas ut och dessutom har många verksamheter fattat principbeslut om att inte använda kemiska bekämpningsmedel.

Samtidigt vittnar exempelvis Trafikverket om vilka problem parksliden kan ställa till med på vägar och järnvägar. För husägare kan parksliden bli ett allvarligt problem om den växer in i rör eller asfalt.

ANNONS

Se över ditt elavtal när priserna rusar! Jämför och hitta det bästa elavtalet för dig.

Extern länk från Compricer

Jämför nu!

Publisert: