Löfven om statssekreteraren: Jag borde fått informationen

avJonathan Jeppsson, Kenan Habul

NYHETER

Stefan Löfven utesluter att även han själv kan ha fått information om it-skandalen tidigare än vad han förut har uppgett.

Han avfärdar helt påståendena om att ha farit med osanning.

– Det är helt fel, säger statsministern till Aftonbladet.

1 av 2

I söndags avgick Stefan Löfvens högra hand, statssekreterare Emma Lennartsson.

Orsaken var ny information om hur hon hanterat haveriet – och att hon inte förstått allvaret kring informationen.

Statssekreterare Emma Lennartsson ska enligt egen utsago ha fått information om turerna inom Transportstyrelsen först i december 2016, men vid närmare granskning framkom det att hon deltagit i minst två möten innan dess där Säpo informerat om att det pågick en tillsyn mot Transportstyrelsen.

Statsminister Stefan Löfven kommenterar nu statssekreterarens avgång för Aftonbladet.

Varför tog det nästan två månader för Emma Lennartsson att komma ihåg att hon fick information om it-skandalen tidigare än vad hon först uppgav?

– Jag sa på pressträffen i juli att vi behöver göra en genomlysning av informationsvägarna i vårt regeringskansli. Då visade sig att Emma Lennartsson hade vid två tillfällen fått en mycket övergripande information om att tillsynsärendet på Transportstyrelsen fortgår. Ingen mer precis information om vad det handlade om. Däremot har Emma Lennartsson som är en noggrann person dragit slutsatsen att "där hade jag möjlighet att fördjupa mina kunskaper och nu gjorde jag inte det” och därför valde hon att lämna. 

Du tyckte att det var konstigt att infrastrukturminister Anna Johansson inte fick information av sin statssekreterare. Nu framkommer att din egen statssekreterare inte informerade dig. Vad säger det om kompetensen inom regeringen?

– Jag fick information av Emma Lennartsson när hon hade den informationen. I slutet av 2016 och i början 2017 hade hon den informationen att det är en allvarlig fråga och att det kan ha läckt uppgifter. Då lämnar hon informationen till mig. Däremot så säger hon att hon har suttit med på minst två möten tidigare där hon hade kunnat ställa följdfrågor men då fick hon information av mer övergripande karaktär, att det är någonting som pågår. 

– Jag menar att jag borde ha fått informationen i månadsskiftet januari/februari 2016 för då framstod det både för Säkerhetspolisen, justitie- och näringslivsdepartementet och Transportstyrelsen att det här var av så allvarlig karaktär att en förundersökning hade inletts, då det tog helt annan fart. Då borde jag fått informationen och då i första hand av det departement som har myndigheten, av ansvarig minister Anna Johansson. Jag hade också kunnat få det av inrikesminister Anders Ygeman.

Är det helt uteslutet att du inte har fått information tidigare?

– Ja.

Har det hållits möten i säkerhetspolitiska rådet?

– Ja.

Varför kan vi inte få en lista när de har hållits?

– Det här är inte ett organ som på något vis bryter regeringens beredningsrutiner eller tar över ärenden från departement utan det här är ett organ som ser till att vi koordinerar, exempelvis nu när vi utvecklar den nationella säkerhetsstrategin. Då kommer det att följas upp i det säkerhetspolitiska rådet. 

Hur kommentar du Jimmie Åkessons avgångskrav?

– Inte på något sätt. Det får han göra precis som han vill med.

Åkesson säger att Emma Lennartsson är ett bondeoffer och du har ljugit för svenska folket. Kommentar?

– Det är helt fel.