Kommunal varslar om blockad efter lönekonflikt

NYHETER

Arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal har inte kommit överens om ett nytt löneavtal.

Kommunal varslar nu om konflikt vilket kommer beröra ungefär 40 000 assistenter.

– Vi är tvungna att göra det här om Vårdföretagarna inte går med på löneökningen, säger Tobias Baudin, förbundsordförande på Kommunal.

Varslet innebär blockad mot att hyra in personal samt att nyanställa.

Kommunal har krävt en löneökning för avtalsområdet personlig assistans. Löneökningen ska minst ligga i nivå med normen för övrig arbetsmarknad, skriver Kommunal i ett pressmeddelande.

Det gamla löneavtalet gick ut den 30 juni och sedan dess har parterna förhandlat men utan resultat.

Vårdföretagarnas förslag på löneökning är ungefär hälften av det som Kommunal kräver, varav Kommunal nu varslar om konflikt.

”Öppnar marknaden för oseriös”

Vårdföretagarna menar att assistansersättningen är för låg. Regeringen lade nyss fram förslag om att höja ersättningarna till assistansbolagen med 1,5 procent varje år kommande tre år. Det menar Vårdföretagarna inte räcker till Kommunals krav på en löneökning med två procent.

– 7 av 10 företag säger att de kommer att lämna branschen om det inte blir en högre ersättning. Vi vill också betala högre löner men det går inte med den ersättningen som är. I och med låga löner blir det också svårare och svårare att rekrytera personal. Det här öppnar upp marknaden för oseriösa företag, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Vinst på 13 kronor per timme

En rapport av revisorsfirman KPMG, som beställts gemensamt av Kommunal och Vårdföretagarna, visar att assistensföretagen i snitt gör en vinst på cirka 13 kronor per utbetalad assistenstimme.

– Den siffran är okänd för mig, men jag har inte gått in och tittat på siffrorna i detalj, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin menar att det handlar om prioriteringar.

– Pengarna finns, det handlar om vad man prioriterar att lägga pengarna på. Vill man ta ut det i vinst eller ska man använda det till skäliga löner, säger han.

Blockad mot nyanställning

2017 ligger ersättningen på 291 kronor per assistenstimme, regeringens nya förslag innebär en höjning på 6.40 per timme.

Inga-Kari Fryklund menar att det inte räcker.

– Det är mycket mer som kostar än assistenternas löner. Till exempel sociala avgifter och personal som ska administrera löner.

Kommunals stridsåtgärden innebär blockad mot nyanställning och inhyrning av personal i privata företag och kommer att börja den 8 september.

– De personliga assistenterna bör självklart ha en löneökning som följer normen. Vi är tvungna att göra det här om Vårdföretagarna inte går med på löneökningen, säger Tobias Baudin.

Olika regler för redovisning av ersättning

Men frågan om vinst inom personlig assistens är inte självklar. Om man väljer att vara sin egen arbetsgivare och själv anställa sina assistenter ska pengarna redovisas.

– Är du din egen arbetsgivare så måste du redovisa vart ersättningen går, det behöver inte ett företag som anlitas. Som egen arbetsgivare kan du alltså inte ta ut någon vinst, säger Oskar Taxen, jurist på Kommunal.

Om några pengar skulle bli över av ersättningen så ska de tillbaka till försäkringskassan. Men det gäller inte för de privata företagen.

– 2007 kom en utredning som ledde till förslaget om att pengarna skulle redovisas för de som var egen arbetsgivare. Det har gjorts flera utredningar om hur man skulle kunna reglera även privata företag, men de har inte lett till någon lagändring, berättar Oskar Taxen.

ARTIKELN HANDLAR OM