Så bidrar klimatförändringarna till terrorism

NYHETER

Donald Trump ska satsa mindre på att minska klimatförändringar och istället fokusera på terrorism.

Men dessa två saker hänger ihop, enligt en ny rapport från tyska utrikesdepartementet.

Foto: AFP

Klimatförändringarna har en rad uppenbara följder: glaciärisarna smälter, haven blir varmare och surare, skördar och fiskebestånden försämras.

Men de riskerar också att skapa en utmärkt grogrund för den globala terrorismen, enligt en färsk rapport från tankesmedjan Adeplhi, gjord på uppdrag av det tyska utrikesdepartementet.

Några av slutsatserna i rapporten:

  • Klimatförändringar pressar redan svaga regeringar ytterligare, vilket öppnar fältet för terrorister och andra väpnade grupper.

  • Det förstör människors försörjning, vilket underlättar terrornätverkens möjligheter att rekrytera nya medlemmar

  • Terroristgrupperna använder bristen på mat och vatten som orsakas av klimatförändringar som vapen mot sina fiender

– Redan utsatta områden kan dras in i en ond cirkel, vilket leder till att terroristgrupper får det enklare att verka, säger rapportförfattaren Lukas Rüttinger.

Foto: Adelphi

Ett exempel är Tchadsjön, vars vatten försörjer runt 30 miljoner afrikaner. De senaste åren har området drabbats hårt av torka (en följd av klimatförändringarna) vilket lett till arbetslöshet och svält. Frustrationen och fattigdomen har gjort att terrorgruppen Boko Haram lyckats attrahera ett relativt stort stöd i regionen, enligt rapporten.

Effekterna av klimatförändringarna syns även i krigets Syrien.

De nordöstra delarna drabbades 2007 av den värsta torkan på 900 år. 85 procent av alla bönder förlorade sina jordar – och 1,3 miljoner människor flyttade till närliggande städer. Det ledde till ökad arbetslöshet och brottslighet, något som i sin tur skyndade på utvecklingen från uppror till inbördeskrig, enligt amerikanska forskare.

Att terrorsekten IS har varit mycket framgångsrika i sin rekrytering i just nordöstra Syrien är enligt rapporten ingen en slump: ilskan mot Assad-regimen var stor eftersom man ansåg att han ignorerade torkan och IS kunde locka de som förlorat sitt levebröd med pengar för att gå med.

Foto: Adelphi
Kartan visar hur IS kontrollerat många av Syriens vattenkällor

I vissa fall används även själva naturtillgångarna som vapen i konflikterna. I takt med att naturresurserna minskar på grund av klimatförändringar så ökar deras värde. Detta utnyttjas av terrorgrupper runt om i världen.

I Syrien tog IS snabbt kontrollen över flera dammar och floder, inklusive Tabqa, en damm som står för 20 procent av Syriens elektricitet och ger vatten åt 5 miljoner människor.

Dammarna i Syrien har använts som vapen på flera sätt: man har beskattat vattenanvändning i Raqqa, förgiftat eller stängt av vatten till områden som kontrolleras av fiender och dessutom översvämmat områden för att få människor att flytta. IS har också portionerat ut vatten till invånare i området man verkar i för att få ökad sympati.

Har raderat ut Obamas politik

I tisdags skulle Trumps stab mötas för att diskutera om man ska dra sig ur Parisavtalet, men mötet sköts upp efter att flera tunga republikaner sagt att USA borde vara kvar. Dock har presidenten redan vidtagit flera åtgärder för att radera ut sin föregångares klimatpolitik. Det är ingen överraskning: presidenten själv har kallat klimatförändringarna ”en bluff” och både hans chefsstrateg Steve Bannon och miljöministern Scott Pruitt har uppmanat honom att överge Parisavtalet.

Rapporten från Adelphi är inte den första som visar på samband mellan klimatförändringar och hotet mot global säkerhet. Enligt en rapport från universitetet i Hamburg år 2012 hade 16 av 27 undersökta väpnade konflikter ett samband med klimatet.

USA:s egna försvarsdepartement Pentagon har varnat för liknande samband och kallat klimatförändringarna för ett hot mot nationell säkerhet.

Kan bli kontraproduktivt

Trump har dock nyligen beordrat sitt utrikesdepartement att ”fokusera mindre på klimatförändringar och mer på terrorism”.

Men den politiken kan paradoxalt nog leda till att Trump själv blir en stor sponsor av just terrorism, varnar författaren CJ Werleman.

”Att vägra att bekämpa det största globala hotet i vår livstid – klimatförändringar – är att medvetet sponsra en myriad av olika våldsamma grupper – och våld i en skala vi aldrig sett förut”, skriver han.