Skadestånd för polisens romregister ändras inte

NYHETER

Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom. De elva personer som var med i registret ska därmed få 30 000 kronor var i skadestånd.

Hovrätten anser att de registrerade personerna har utsatts för en allvarlig kränkning. De har registrerats enbart på grund av sitt etniska ursprung, konstaterar domstolen. Tio av dem som domen gäller är romer och den elfte är gift med en person av romskt ursprung.

Hovrätten konstaterar att ingen av dem funnits med i registret på grund av misstänkta brott.

Domen innebär att skadeståndsbeloppet blir exakt det som de registrerade krävt.

– Vi har vunnit fullt ut. Det är en stor och viktig framgång, det är fantastiskt roligt, säger John Stauffer, chefsjurist vid Civil Rights Defenders, som företrätt de elva personerna gentemot staten.

ARTIKELN HANDLAR OM