Mardrömsscenariot: Nyval

NYHETER

Det finns fyra tänkbara lösningar på regeringskrisen.

En är rena mardrömmen för en statsvetare:

– Väljer Löfven att utlysa nyval tar jag mig för pannan, säger Torbjörn Larsson.

Foto: Pontus Orre
Statsminister Stefan Löfven.

Efter Alliansens deklaration att väcka misstroende mot tre ministrar i regeringen finns det fyra tänkbara scenarior för att lösa krisen.

Aftonbladet har bett Torbjörn Larsson som är statsvetare vid Stockholms universitet och expert på regeringsarbete att kommentera de olika lösningarna.

1. Alliansen väcker misstroendeförklaring mot Anna Johansson, Per Hultqvist och Anders Ygeman

– Den svenska konstitutionen ger ju rätt att avskeda både enstaka ministrar och en hel regering om man vill. Med det här höjer Alliansen konfliktnivån ett snäpp. Den lilla forskning som finns på området pekar åt olika håll och det går inte att entydigt säga vem som vinner och vem som förlorar.

– Vad Alliansen har gjort är att den skapar prejudikat att man relativt enkelt kan sparka ministrar och det är inte så smart eftersom det kan slå tillbaka.

– Det här är en snabb konfliktlösningen. Frågan är löst och borta från bordet. För Alliansen egentligen inte optimalt om de vill hålla liv i frågan om regeringens oduglighet.

2. Löfven sparkar själv ministrarna och ombildar regeringen

– Det är en ännu snabbare lösning och får bort frågan från medias intresse. Nackdelen för Löfven är att han då går med på att det är okej att sparka ministrar på godtyckliga grunder. Alliansen går ganska långt - och helt nytt för Sverige - i att dra in perifera ministrar som inte ens har sakfrågan på sitt bord. Det är ett nytt påhitt som vi aldrig sett. Om oppositionen anser att regeringen är misskött så är det Löfven de skulle fälla med misstroendeförklaring.

– För den sittande regeringen skulle det kunna ses som en svaghet att gå med på kraven.

3. Löfven avgår

– Det innebär att talmannen kommer att vända sig till Kinberg Batra som ledare för det största Allians-partiet. SD kommer att ha regeringsbildningen i sin hand och Alliansen kommer att tvingas skaffa sig SD:s stöd utan att det syns. Under tiden sitter regeringen kvar som expeditionsministär och för väljarna kommer det inte att märkas någon skillnad. Belgien hade för några år sedan en expeditionsministär under ett år.

– Det kommer att höja konfliktnivån ytterligare men vem som vinner på det är svårt att säga. Jag är säker på att det just är den typen av taktiska diskussioner som pågår på båda sidor just nu.

4. Löfven utlyser nyval

– Det är den mest olämpliga idén. Skulle det bli så tar jag mig för pannan, inget gott kan komma ur det. En riktig mardröm. Det skulle sannolikt ta längre tid än 3 månader att få till stånd ett extraval och därefter ett par månader innan en regering är bildad. Då är det dags för den ordinarie valrörelsen. Samtliga partier skulle förlora på ett nyval och valmanskåren skulle både irriteras och tappa förtroendet för politiken.

– Det skulle inte vara bra för Sverige, vi sitter redan i en olycklig situation och det skulle bara bli värre med ett nyval.

FAKTA

Löfvens fyra alternativ – så går de till

  • Låta misstroendeförklaringen ha sin gång. Löfven avvaktar. Alliansen och Sverigedemokraterna står bakom en misstroendeförklaring mot infrastrukturministern, inrikesministern och försvarsministern. Riksdagen håller stängt till september – men om 115 namnunderskrifter skickas in till talmannen så kallas ledamöterna till ett extrainsatt sammanträde redan i sommar. Om minst hälften av riksdagsledamöterna (175 personer) röstar igenom misstroendeförklaringen mot ministrarna måste de avgå med omedelbar verkan.

  • Sparka ministrarna. Stefan Löfven låter ministrarna avgå och ombildar sin regering, innan en misstroendeförklaring hinner äga rum. I så fall regerar Löfven vidare och bollen ligger åter hos Alliansen.

  • Avgå. Stefan Löfven begär sitt entledigande hos talmannen som får i uppdrag att utse en ny regering. Frågan om att bilda en ny regering lär då i första hand hamna hos Anna Kinberg Batra. En Alliansregering hade haft ett svagare mandat än den sittande regeringen – om inte Alliansen tar stöd av SD.

  • Utlysa extra val. Stefan Löfven kallar till extra val, som måste hållas inom tre månader. Ett extra val ersätter inte ordinarie val, riksdagsvalet 2018 kommer fortfarande att hållas som planerat.

Källa: Riksdagen