Hovet vill ha 55 miljoner kronor – för att öka säkerheten

Uppdaterad 2017-06-15 | Publicerad 2017-06-14

Kungahuset är inte tillräckligt säkert, hotbilden har ökat och hovet behöver utöka sitt skydd. Det menar riksmarskalken som ber om 55 miljoner kronor för att kunna garantera kungens säkerhet.

Kungafamiljen behöver mer skydd, hävdar hovet.

Hovet har bett om mer pengar. Det behövs för att öka säkerheten och skydda kungafamiljen samt verksamheten som rör den, menar man. Det handlar närmare bestämt om en summa på 54,9 miljoner kronor för olika säkerhetshöjande åtgärder.

”Ökad hotbild”

Hovet upplever att hotbilden mot den kungliga verksamheten har stärkts. Därför vill man höja säkerheten med dels säkrare byggnader och dels personskydd.

Under året har hovet fokuserat på säkerheten på Kungliga slottet i Stockholm, eftersom man anser att hotet är som mest akut mot kungens arbetsplats.

Det här beror både på en förändrad hotbild mot offentliga platser och på att det var längesen slottets säkerhet utvärderades.

Budget på 55 miljoner

Hovet har tagit fram en budget för att genomföra arbetet som krävs för att skydda den kungliga verksamheten. Den går loss på totalt 54,9 miljoner kronor.

Enligt begäran till finansdepartementet behövs resurserna för att kunna garantera kungens säkerhet. 51 miljoner kronor föreslås gå till ombyggnationer samt andra fastighetsåtgärder och 3,9 miljoner till andra säkerhetshöjande åtgärder.