Samhällsfunktioner gick ner efter falsklarmet: ”Väldigt allvarligt”

NYHETER

”Hesa Fredrik”, signalen för allmän fara, tjöt i  Stockholmsområdet vid  22-tiden i går kväll.

Det skrämde slag på hundratusentals männi­skor.

Viktiga telefonlinjer och hemsidor kraschade hos myndigheterna.

–  Vi blev helt nedringda, säger Tomas Ibstedt, polisens ledningscentral.

Det tog elva minuter ­innan förklaringen kom.

Flera hundra oroliga och arga människor kontaktade Aftonbladet och undrade vad som hände – myndigheterna gav inga svar.

Det gick inte att ringa till 112 eller polisens växel 114 14.

–  Vi blev helt nedringa och det är väldigt allvarligt att man inte kan nå oss om man är utsatt för brott, säger Tomas Ibsted, vakthavande befäl på polisens ledningscentral i Stockholms län.

Fel vid uppgradering

Varken Försvarsmakten, polisen eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, visste till en början varför larmet gått.

–  Vi söker tjänsteman i  beredskap på MSB för tillfället, sa Försvarsmaktens pressjour till Aftonbladet vid 22.15.

Först efter elva minuter i ovisshet kom förklaringen. ”Hesa Fredriks” varning till allmänheten var ett falsklarm.

I samband med en uppgradering av varningssystemet gjordes det ett test. Det var då felet uppstod.

SOS Alarm säger till Aftonbladet att de regelbundet testar VMA-larmet – viktigt meddelande till allmänheten – fast utan ljudsignalerna.

SR fick ringa upp

Sveriges Radios lokala kanaler har ett särskilt uppdrag att vara allmänhetens informationskanal vid kris. 

I vanliga fall är det SOS Alarm som kontaktar radion. Men Sveriges Radio uppger att de själva fick ringa och undersöka vad som hänt. 

–  Jag satt hemma och hörde larmet och ringde till jobbet. De fick ringa SOS Alarm som i sin tur fick ringa räddningstjänsten, säger Åke Brulin, tillförordnad chef på sändningsledningen på Sveriges Radio.

Sedan ringde SOS Alarm tillbaka.

–  Det gick åt fel håll så att säga, säger Åke Brulin.

”Inte bra alls”

Trots kaoset och stockholmarnas förvirring valde SOS Alarm att inte skicka ut signalen ”faran över”.

–  Vi gick ut med informationen om att det var ett falskt larm via Sveriges Radio i stället, så fort vi förstod att signalen hade startat så formulerade vi info till dem, säger Claes Pekkala, krisberedskapssamordnare på SOS Alarm.

–  Signalerna ska bara användas när det behövs, så detta är inte bra alls.

Varför dröjde det innan Sveriges Radio gick ut med informationen?

–  Vi visste inte varför signalerna gått i gång, de hörs inte från platsen man utför dem här på SOS Alarm.

Ni hörde inte signalerna själva?

–  Precis.

MSB: ”Allvarligt”

En av hemsidorna som gick ner var MSB:s – Myndigheten för samhällskydd och beredskaps – webbplats.

– Det är allvarligt att MSB.se går ner. Samtidigt ligger krisinformation.se uppe, som är allmänhetens webbplats vid kriser. MSB.se är inte primär kanal för krisinformation, säger Marcus Årskog på MSB:s pressjour.

Hemsidan krisinformation.se uppdaterade dock inte om falsklarmet förrän klockan 22.49 – 50 minuter efter att det gick ut.

– På Twitter la vi upp information 9–10 minuter efter. Flödet är inbäddat på hemsidan, säger Marcus Årskog.

”Sidorna blev överbelastade”

Polisens hemsida kraschade också, och Marcus Årskog på MSB håller med om att det är allvarligt.

– Det är så extremt många som går in, så sidorna blir överbelastade. Krisinformations hemsida är dimensionerad för att väldigt många människor kan gå in samtidigt, säger Marcus Årskog.

MSB:s hemsida gick ner när larmet ljöd bara i Stockholmsområdet – kommer krisinformation.se hålla om larmet går över hela riket?

– Det hoppas jag.

FAKTA

System av varningssignaler

”Hesa Fredrik” är ett system av varningssirener utomhus. De ingår i VMA, viktigt meddelande till allmänheten. 

Det används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Om det har hänt något riktigt allvarligt så ska allmänheten få information om det via radio och tv – och i vissa fall ljuder alltså även ”Hesa Fredrik”. 

 Om varningssirenerna ljuder så ska det alltid komma information i radio och tv.

 Sen en dryg vecka kan räddningstjänsten även begära att varnings-sms ska skickas till mobiler, som befinner sig i ett visst område, för att varna personer.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

FAKTA

Vem är Hesa Fredrik och hur kan han rädda våra liv?

Har du hört Hesa Fredrik? Om du bor i en tätort kanske du har hört när hans hesa skrik testas klockan 15 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Hesa Fredrik är ett varningssystem som kan rädda våra liv.

Hesa Fredrik heter egentligen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Det är ett varningssystem, som talar om för oss att det är fara för liv och hälsa. Hesa Fredrik finns som ljudsignal på sammanlagt 4 500 hustak runt om i Sverige. Varningen sänds också ut via radio och TV, till fasta telefoner och som sms till adressregistrerade mobiltelefoner* eller till mobiltelefoner som befinner sig i ett visst område**.

När Hesa Fredrik varnar ska du:

1.  Gå inomhus!
2. Stäng dörrar och fönster. Om det är möjligt, stäng även  ventiler och fläktar.
3. Lyssna på radio eller se på TV.
Följande kanaler har information: Sveriges Radios FM-kanaler, Sveriges television, Sveriges utbildningsradio, TV4, Kanal 5 och Kanal 9.
4. Kolla på www.krisinformation.se

Vad är det Hesa Fredrik varnar för?

Det kan till exempel vara gasutsläpp, extremt väder eller en stor brand. Det kan till och med vara flyglarm om landet är i krig.

Varningsmeddelanden sänds när det är akut fara för liv och hälsa. Informationsmeddelanden sänds för att hindra eller begränsa skador på liv och hälsa.

Om du bor nära ett kärnkraftverk finns en särskild service. Här kan du också bli varnad inomhus genom speciella radiomottagare.

Hesa Fredrik föddes år 1931. Varför heter han Fredrik?

Första gången Hesa Fredrik testades tyckte Dagens Nyheters dåvarande krönikör Oscar Fredrik Rydqvist att larmsignalen lät lika hes som han själv. Uttrycket spred sig snabbt, bland annat genom Karl Gerhard, en av den tidens mest berömda artister.

Det officiella namnet på Hesa Fredrik är Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Hesa Fredrik har kusiner i en rad andra länder runt om i världen.

Källa: hesafredrik.nu


CHATT: Hur hanterade myndigheterna larmet? Hur reagerade du?

  • Har du förtroende för hur myndigheterna skötte det falska ”Hesa Fredrik”-larmet? Tyck till och diskutera här nedanför.

  • Hur reagerade du? Berätta gärna och läs om andras reaktioner – klicka då på fliken ”Hur reagerade du?”