Skolfrågorna har stor betydelse vid partival

Foto: Urban Andersson
Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.
NYHETER

Visby. Sju av tio föräldrar tycker att skolfrågorna har mycket eller ganska stor betydelse när de ska välja parti att rösta på.

Viktigast är det för föräldrar med barn i låg- och mellanstadiet.

– Väljarnas krav på en bättre skola kommer att bli avgörande i nästa val, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

I takt med rapporter om sjunkande skolresultat och att allt fler elever saknar grundläggande behörighet till högre studier har skolfrågan blivit ett av de hetaste trätoämnena i svensk politik. Partierna tävlar i dag om att vara mest måna om skolan och komma med bäst förslag till förbättringar.

Skolan väntas också bli en av de allra hetaste välfrågorna i riksdagsvalet nästa år. I dag tävlar Folkpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna om platsen som skolpartiet nummer ett.

En mätning från opinionsinstitutet Sifo, som publicerats under Almedalsveckan, visar dessutom att väljarna rankar skolan som valets allra viktigaste fråga tätt följt av jobben och ekonomin.

”Hetare än någonsin”

Även i Almedalen har skolfrågorna spelat stor roll. Gustav Fridolin (MP) ägnade mycket stor del av sitt tal åt vilka satsningar som han anser behövs inom utbildningsområdet. Och i kväll när Jan Björklund (FP) intar scenen lär det inte dröja innan skolan nämns.

– Skolfrågorna är hetare än någonsin. Partierna kommer att granskas av väljarna inför valet, det är helt klart. För att kunna vinna val måste partierna kunna presentera långsiktiga lösningar på det som är skolans utmaningar, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarförbundet har med hjälp av analysföretaget Novus frågat skolbarnsföräldrar hur stor betydelse skolfrågorna har för dem när det kommer till att välja vilket parti de ska rösta på.

”Inte bara vackra ord”

Undersökningen visar att sju av tio föräldrar anser att skolfrågorna har mycket stor eller ganska stor betydelse när de ska bestämma sig för parti att rösta på. Allra högst rangordnas frågorna av föräldrar med barn i skolår 1-5.

Lärarförbundets ordförande menar att undersökningen visar att skolfrågorna är så viktiga för föräldrarna att partierna nu måste börja visa handling på riktigt.

– Det får inte bara bli bara vackra ord och prestige. Det är en sandlådelek som Sveriges elever och lärare inte har någon nytta utav. Väljarnas krav på en bättre skola kommer att bli avgörande i nästa val, säger Eva-Lis Sirén.

FAKTA

Så viktig är skolan för föräldrarnas partival

Sju av tio föräldrar tycker att skolan är viktig i valet av parti att rösta på.

 69 procent av alla de tillfrågade föräldrarna menar att skolfrågorna har mycket eller ganska stor betydelse för deras val av parti.

78 procent av föräldrarna med barn i skolår 1-5 menar att skolfrågorna har mycket stor eller ganska stor betydelse för deras val av parti.

68 procent av föräldrarna med barn i årskurs 6-9 anser att skolfrågorna har mycket stor eller ganska stor betydelse för valet av parti.

67 procent av gymnasieföräldrarna tycker att skolfrågorna har mycket stor eller ganska stor betydelse för deras val av parti.

Fotnot: Undersökningen har utförts av Novus på uppdrag av Lärarförbundet. Föräldrarna fick svara på frågan: Hur stor betydelse har skolfrågorna när du ska välja vilket politiskt parti du ska rösta på?