V vill ha rödgrön budgetuppgörelse

NYHETER

Vänsterpartiet vill att de rödgröna oppositionspartierna på nytt försöker göra upp om den ekonomiska politiken.

Partiet anser att det inte räcker att säga nej till ett femte jobbskatteavdrag.

"Vi kan inte enbart säga nej till regeringens förslag. Vi måste redovisa konkreta åtgärder i ett gemensamt alternativ för hur pengarna kan användas bättre", skriver partiledaren Lars Ohly och ekonomisk-politiska talespersonen Ulla Andersson på DN Debatt.

Extra chans till gymnasieutbildning

Ohly och Andersson skriver att V anser att ett rödgrönt alternativ bör innehålla en rätt för alla till gymnasieutbildning före 25 års ålder. Ungdomar som av olika anledningar inte lyckats fullfölja utbildningen ska få chansen att läsa in den.

"De studerande ska ges ekonomisk ersättning", skriver de också.

Partiet vill även ha "ett framtidslyft" med omskolning och vidareutbildning. Dessutom förespråkar V två miljarder kronor i en satsning på underhåll av järnvägar.

"Tågen går inte i tid. Därför måste budgetunderhållet öka kraftigt", skriver Andersson och Ohly.

Höjt underhållsstöd

Upprustade miljonprogramområden och en miljard kronor till en vårdplatsgaranti ingår också i partiets önskemål liksom en miljard till förebyggande arbete mot ohälsa. Utöver det ska sjuksköterskor få möjlighet att vidareutbilda sig och samtidigt behålla 80 procent av lönen.

Partiet vill också rikta insatser till ensamstående föräldrar genom att höja underhållsstödet med 200 kronor per månad och knyta det till prisbasbeloppet.

TT