”Möjligt att hon kan ha minnesbilder”

Professor Jörgen Borg har undersökt Emma Jangestigs hjärnskador

NYHETER

VÄSTERÅS. Klockan 15.49 inleddes förhöret med professor Jörgen Borg.

Han har undersökt Emma Jangestigs hjärnskador och ska svara på frågor om hur hennes minne kan ha påverkats.

Jörgen Borg bedömer Emma Jangestig kan ha minnesbilder av vad som hände i hallen.

– Hon har uppenbarligen haft störda minnesfunktioner, och har en minneslucka för tiden innan som förefaller ha krympt, säger Jörgen Borg.

Men enligt Borg är det inte omöjligt att Emma Jangestig har minnen från vad som hände i hallen.

– Jag bedömer att det är möjligt att Emma Jangestig kan ha minnesbilder av det här förloppet innan hon får slaget som gör henne medvetslös, säger Jörgen Borg.

Enligt Borg klassas de skador som Emma Jangestig fick som medelsvåra, och enligt honom innebär sådana skador som Emma Jangestig hade inte att det är omöjligt att hon har minnen från händelseförloppet.

Jörgen Borg berättar att minnesfunktionerna för att komma ihåg ansikten vanligen finns i den högra hjärnhalvan – den sidan Emma Jangestig blev skadad på, men att de hos vänsterhänta kan finnas i den vänstra hjärnhalvan.

Kammaråklagare Frieda Gummesson frågar hur lång tid en ny undersökning av Emma Jangestig med detta fokus kan ta. Enligt Borg kan det genomföras innan jul.

– Jag har försökt säga att det finns möjlighet att minnas ansikte, men det är svårt att veta. Det kan dyka upp fragment som sen kan byggas upp. Det finns det förloppet ibland, säger Jörgen Borg.

– Det kan fungera så att det startar med ett fragment och sen byggs på med ordentliga minnen, säger Borg.

Enligt Borg är det inte uteslutet att Emma Jangestig skulle kunna minnas fragment från hallen, även om det skulle visa sig att hennes ansiktsminnesfunktion sitter i höger hjärnhalva.

Christine Schürrers advokat Per-Ingvar Ekblad ställer frågor till Jörgen Borg, sen avslutas förhöret med professorn.