”Nedsättning i igenkänningen av nya ansikten”

Psykologiprofessor Sven-Åke Christianson, som genomfört minnestester med Emma Jangestig

NYHETER

VÄSTERÅS. Enligt professor Jörgen Borg kan Emma Jangestig ha minnen från händelseförloppet i hallen.

Psykologi-professorn Sven-Åke Christianson pekar på svårigheter.

– Vad verkligheten visar är att det finns en nedsättning av igenkänningen av nya ansikten, säger han.

Efter förhöret med professor Borg var det dags för utfrågning av psykologi-professorn Sven-Åke Christianson, som genomfört minnestester vid två tillfällen på Emma Jangestig.

– Det här är ett uppdrag som väcker starka känslor, säger Christianson.

– Självklart är också jag påverkad, men det är viktigt att bortse från egna känslor och vara saklig, säger han.

Sven-Åke Christianson redogör för de tester Emma Jangestig gick igenom och vad resultaten visar.

– Vad verkligheten visar är att det finns en nedsättning av igenkänningen av nya ansikten, säger Sven-Åke Christianson.

– Det finns en nedsättning av ihågkomsten av verbalt material, säger Christianson.

Enligt Christianson kan de skador Emma Jangestig fick ha tangerat de områden där funktionerna för ansiktsminnet finns.

Sven-Åke Christianson redogör för Emma Jangestigs minnesförlust efter skadetillfället. Enligt honom är det ovanligt att Emma Jangestig en period efter skadetillfället har bra minne av vad som hände innan skadetillfället.

– Ett fenomen jag inte har stött på tidigare, säger Sven-Åke Christianson.

Han går sedan visare och redogör för hur falska minnen kan uppstå och berättar sedan om tidslinjen för när Emma Jangestigs minnesbilder uppträder efter skadetillfället.

– Det här är en process, jag värderar inte, jag visar modellen, säger Christianson.

Rättegången bryts sedan för dagen innan parterna har fått ställa frågor till Sven-Åke Christianson. Det kommer att ske vid ett senare tillfälle.