Schürrer i rätten igen

Ska förhöras om händelserna på mordkvällen

Foto: SANNA SJÖSWÄRD
NYHETER

Emma Jangestigs långtidsminne är nedsatt till följd av det våld hon utsattes för under mordnatten.

Det säger professor Sven Åke Christianson som är kallad som sakkunnig i Arbogafallet.

Han tror att barnens mamma har fått hjälp att bygga upp sina minnen från mordkvällen i efterhand.

Aftonbladet.se rapporterar direkt från mordrättegången.

Hovrättsförhandlingarna i Arbogamålet är inne på sin fjärde dag. Förhandlingarna inleddes på torsdagsmorgonen med professor Sven Å Christiansons redogörelse för Emma Jangestigs minnesförmåga.

Enligt professorn har Max och Sagas mamma ett nedsatt långtidsminne. Orsaken är organisk, det vill säga att hjärnan har påverkats av de slag hon fick ta emot mot huvudet under mordkvällen.

– Det rör sig om allvarlig posttraumatisk amnesi, säger Christianson.

”Bygger på med detaljer”

Christianson, som gav sina utlåtanden redan under förhandlingarna i tingsrätten, tror att Emma Jangestig blandar ihop sina egna minnen med information hon fått efter hand.

– Emma säger att hon minns en kvinna, men det kan inte uteslutas att det är minne som hon har suggesterat fram, att hon även bygger på med detaljer från andra informationskällor.

Under den första timmens förhandling uppstod ett stundtals häftigt meningsutbyte mellan åklagare Frieda Gummesson och Sven-Åke Christianson.

– Du är här som sakkunnig och får finna dig i att jag frågar till dess att jag förstår, sade Gummesson.

Småleende

Den tilltalade kvinnan, Christine Schürrer, lyssnade till synes intresserad av det Christianson talade om. Iklädd en svart tröja och en klarröd halsduk satt hon lätt tillbakalutad i sin stol. Då och då kom ett småleende över hennes ansikte.

Enligt planeringen ska Schürrer förhöras om morddagen under eftermiddagen.

Nicklas Jangestigs målsägarbiträde Kari Schönebrandt frågar Christianson:

Hur har nedsövningen påverkat undersökningen och testresultaten?

– Den innebär att Emma förlorar medvetandet. Konsolideringen av minnena avbryts under den tiden.

Under den perioden har hjärnan inte bearbetat vad hon har gått igenom. Har det betydelse?

– Det betyder att hon får svårare att minnas det som ligger nära skadetillfället. Det är svårare att återhämta den informationen. Om en person har sänkt medvetandegrad kan hjärnan inte sortera och bearbeta informationen. Det är vetenskapligt belagt.

Christine Schürrers advokat tar över utfrågningen av Christianson.

Det har antytts att du inte har kompetens att uttala dig i de här frågorna. Hur länge har du arbetat med de här frågorna?

– Sedan 1977.

Vid ett tidigare tillfälle har du sagt att det här är kunskap om vem det kan vara, men inte något minne?

– Det är inte ett självbiografiskt minne.

Christianson får återigen redogöra för sin teori om hur Emma Jangestigs minne kan ha utvecklats över tid. Han läser upp exempel ur polisförhören som hölls med Emma under tiden efter uppvaknandet. Christianson pekar på att hennes allt mer utvecklade redogörelse skulle kunna signalera att hon skapat sitt minne selektivt med hjälp av andra.

Christianson vill förtydliga att han inte tror att någon kan avgöra om mamman verkligen minns rätt.

– Jag sitter inte inne med den kunskapen och det gör nog ingen annan heller. Jag ska bara belysa hur minnet fungerar och hur det kan vara relevant för den situation som hovrätten har att bedöma, förklarar han.