Experterna: Hon fälls i hovrätten

Pelle Svensson, Kerstin Koorti och Leif Silbersky tror att 32-åringen fälls i hovrätten

1 av 4 | Foto: Sanna Sjösvärd
Christine Schürrer under rättegången.
NYHETER

Christine Schürrer, 32, fälls i hovrätten.

Den bedömningen gör tre advokater som aftonbladet.se talat med.

Vi ställde tre frågor om rättegången till Leif Silbersky, Pelle Svensson och Kerstin Koorti – här är deras svar.

1. Har åklagaren ett bättre eller sämre utgångsläge nu än i tingsrätten?

2. Påverkar den åtalade 32-åringens beteende i domstolen rättens utslag?

3. Räcker bevisningen för en fällande dom?

Leif Silbersky, 70, advokat.

1. Eftersom målet inte är avslutat är det svårt att säga hur det definitivt ska bli, men som jag upplevt det har inget nytt framkommit som skulle kunna göra att tingsrättens dom förändras.

2. Inte alls. Man har rätt att vara nervös om man står åtalad för mord, och man har rätt att vara irrationell.

3. Svårt att säga eftersom vi inte definitivt sett slutet i det här målet. På dagen har inget nytt inträffat som skulle kunna få mig att tro att hovrätten skulle ha en annan uppfattning än den tingsrätten kommit fram till.

Pelle Svensson, 65, advokat.

1. Bevisläget i hovrätten har förstärkts, och det har att göra med att Sven-Åke Christiansons trovärdighet rasar i botten på grund av allt som händer i Quick-mordsproblematiken. Han har ju intygat att Quick talar sanning och att hans minnen är äkta. Professor (Jörgen) Borgs utsaga förstärks i positiv rikting för åklagaren i takt med att Sven-Åke Christiansons utsaga är på väg att tappa allt bevisvärde.

2. Jag tror att det kan påverka nämndemännen men inte juristerna, men sannolikt inte. Domstolen ska ha förmåga att sätta sig över det. Det kan finnas olika förklaringar till att hon uppträder så här.

3. Ja. Det krävs inte det avgörande vittnet eller dna eller det som är hundraprocentigt bindande. Sen finns det en unik omständighet i det här målet som också talar för åklagaren: det är helt uteslutet med en annan gärningsman med tanke på det motiv som krävs för att söka upp och döda två små barn och även döda mamman. Hon är den enda som har det motivet.

Kerstin Koorti, 58, advokat.

1. Bättre eller lika bra. Det är ofta så när man slipat bort alla missar i tingsrätten så får man skärpa sig i hovrätten. Åklagaren kan lägga krutet på det som är viktigt och lyfta fram det mer, och det är troligt att hon vill lyfta fram motsägelser i Schürrers egna utsagor.

2. Nej, beteendet ska inte påverka, men däremot vad hon säger.

3. Svårt att uttala sig om för jag har inte följt hela rättegången, men samma bevisning räckte i tingsrätten. Jag tror i och för sig att det kommer att räcka, på grund av Schürrers egna utsagor.