Därför anses tyskan frisk

NYHETER

Hur kan Anders Eklund och Christine Schürrer förklaras friska?

Resultaten av de rättspsykiatriska undersökningarna är för många svåra att förstå.

Svaret är att patienterna inte alls behöver vara friska. Men de är inte allvarligt psykiskt störda i lagens mening.

– Man kan vara allvarligt psykiskt sjuk utan att ha en allvarlig psykisk störning, säger Anders Forsman, professor i rättspsykiatri.

I själva verket finns det psykiska sjukdomar som är mycket svårare, men som ändå inte faller under definitionen allvarlig psykisk störning.

– Det handlar inte om det, utan hur man hanterar verkligheten och hur man kan ta ansvar för sina handlingar.

FAKTA

Exempel på psykiatriska diagnoser som faller under begreppet allvarlig psykisk störning:

Psykossjukdomar med vanföreställningar, rubbad verklighetsuppfattning och hallucinationer. Till exempel schizofreni.

 Vissa hjärnskador som ger hallucinationer och vanföreställningar.

 Grav tvångsmässighet, ofta i förening med personlighetsstörning. Till exempel pyromani eller svår sexuell perversion.

Vissa missbruksrelaterade reaktioner och abstinensreaktioner. En eller två snapsar kan räcka för att sätta igång psykotiska reaktioner. Den som är allvarligt psykiskt störd kan dömas till rättspsykiatrisk vård i stället för fängelse.