Den sämsta kvalitén går till utlandet

NYHETER

GÖTEBORG

Resterna från slaktade och styckade djur torkas och mals ned på två fabriker i Skåne.

Det bästa köttmjölet blir mat åt grisar och kycklingar. Det andra säljs till utlandet.

Foto: KRISTER HANSSON
Mikael Kjellberg på köttmjölsfabriken i Kävlinge visar färdigt mjöl.

På fabriken i Kävlinge mals djurfötter, organ och blod ned i en stor kvarn. Därefter torkas det. Sedan mals allt till köttmjöl som används i djurfoder utomlands.

- Vårt köttmjöl får inte användas i Sverige. Men i övriga Europa är kraven inte lika hårda. Exempelvis i Danmark, säger företagets vd Leo Virta.

Svenska grisar och kycklingar äter i stället köttmjöl som tillverkas av LK Food i Stidsvig utanför Helsingborg. Där är kraven på råvaror hårdare.

- En gris på 100 kilo har fått i sig ungefär tre kilo köttmjöl innan den slaktas, säger LK Foods vd Karl-Erik André.

Peter Björneblad