Godkänner du detta Gudrun?

Partiets skatteexperter vill välja ny vänsterväg

NYHETER

Vänsterpartiet vill sänka förmögenhetsskatten - och införa ett skattetak för rika.

- Det är svårt att göra ytterligare skatteuttag på högre inkomster än vad som görs i dag, skriver partiets skatteexperter i ett pm.

Foto: LOTTE FERNVALL
Vänsterpartiet överraskar med sitt utspel som bland annat handlar om att det inte går att beskatta höginkomsttagare hårdare. Frågan är om det här blir för magstarkt för partiets ordförande Gudrun Schyman.

Beskatta inte höginkomsttagare hårdare.

Mildra förmögenhetsskatten.

Förmögenhetsbeskatta bara hälften av taxeringsvärdet på fastigheter.

Vänsterpartiets styrelse träffas i dag för att diskutera vilka krav partiet ska ställa på regeringen inför förhandlingarna om vårbudgeten som inleds snart.

Huvudkravet blir enligt vad Göteborgs-Posten erfar att ersättningsnivåerna i a-kassan, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen höjs från och med 2002. Dessa är inte kontroversiella inom partiet.

Förslaget kommer att väcka anstöt

Men de förslag som partiets skatteexperter lägger fram i dag kommer sannolikt att väcka anstöt inom stora delar av partiet.

I ett pm, som GP tagit del av, undertecknat av Per Rosengren och Marie Engström i riksdagens skatteutskott och Karin Edlund politisk sekreterare i riksdagsgruppen, skissas vänsterpartiets framtida skattepolitik upp.

Trion skriver att det är svårt att beskatta höginkomsttagare hårdare än i dag. Mer skatt skulle uppfattas som konfiskatoriskt, menar de.

Konkret innebär det att vänsterpartiet slopar kravet på återinförande av värnskatten på inkomster över brytpunkten. Partiets skatteexperter vill också mildra förmögenhetsskatten genom att införa ett tak. Ingen ska behöva betala mer än ett visst belopp, vilket är inte angivet, men 40 miljoner nämns som ett exempel.

"Nödvändigt med ny utformning"

I förslaget ingår också en höjning av fribeloppet för alla till 1,5 miljoner kronor. Systemet kan kompletteras med att bara hälften av taxeringsvärdet på fastigheter förmögenhetsbeskattas.

- Om vi ska kunna behålla förmögenhetsskatten är det nödvändigt att den får en helt ny ny utformning som innebär att skatt tas ut efter bärkraft.

Om dagens system säger vänsterpartiets skatteexperter:

- Det har lett till att människor med små förmögenheter i främst fastigheter står för oproportionerligt stor del av förmögenhetsskatten.

Jens Kärrman