”Riktigt beslut att sparka Olsson”

NYHETER

Siewert Öholm tycker att det var rätt att sparka Mikael Olsson.

Däremot tror han inte att det löser SVT:s problem på lång sikt.

– Man kan inte säga att det blir bättre inom SVT av att Mikael Olsson får gå. Bättre blir det bara om man tar konsekvenserna av att organisationen inte fungerar, säger han till Aftonbladets nätupplaga.

Foto: TOMAS JOHANSSON
Siewert Öholm välkomnar beslutet att sparka Mikael Olsson, men efterlyser förändringar inom SVT:s organisation.

De kommentarer som hittills kommit efter att Mikael Olsson entledigats från sitt uppdrag med omedelbar verkan är eniga. Beslutet var riktigt eftersom förtroendet redan skadats. Men de flesta tycker att det verkligt stora problemet inom SVT är organisationen.

– I dag frågar jag mig hur mycket man egentligen diskuterat den organisatoriska kollapsen på SVT och det faktum att vi byggt upp en programadministrativ organisation som ingen förstår sig på. Att bara säga upp Mikael Olsson är ingen lösning, säger Siewert Öholm.

– De som drabbas hårdasts av allt det här är tittarna. Tv-bolaget formligen blöder tittare, säger Siewert Öholm.

”Enda rimliga bedömningen”

Kulturutskottets ordförande Inger Davidsson (kd) tycker också att styrelsens beslut var riktigt, uppger TT.

- Som det ser ut har styrelsen gjort den enda rimliga bedömningen. Tyvärr räcker det inte med kreativ förmåga på den posten. Det måste också finnas fullt förtroende för hur en sådan här person hanterar ekonomin.

- När det handlar om public service så är det extra känsligt. Svenska folket ska se det som sin television och då måste förtroendet vara extra starkt.

Med tanke på de problem som inramade utnämningen av Lars Weiss, måste utnämningen av Mikael Olssons efterträdare vara fläckfri, enligt Davidson:

- Förtroendet för SVT ligger högt. Men det har redan varit en omgång med Weiss. Det är viktigt att det inte fortsätter så här utan att man nu hittar en mer permanent lösning.

”Olssons situation var ohållbar”

Även Elisabeth Fleetwood, moderat i kulturutskottet, stödjer styrelsens beslut:

- Mikael Olssons situation var ohållbar. Det har hänt alldeles för mycket. Det fanns inte några andra möjligheter för styrelsen som jag ser det.

Fleetwood hoppas att SVT ska kunna stärka sin ställning igen:

- Maria Curman har fått fullt förtroende och då tar jag för givet att styrelsen resonerar med henne om hur man ska klara situationen och förhoppningsvis återskapa fullt förtroende. Jag hoppas man inte ska behöva sätta ett frågetecken för det.

- Det viktigaste nu är hela företaget och dess trovärdighet. Det behövs verkligen en nystart, säger Elisabeth Fleetwood.

Kulturminister Marita Ulvskog beklagar Mikael Olssons avgång men förstår att styrelsen vill värna företagets förtroende.

- Alla chefer i public service-företag måste ha en sådan personlig livsföring att den verksamhet de leder inte skadas.

Annika Sohlander, TT